Noxfeld Acces AB © 2018        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
Vägledande samtal Lever du det liv du innerst inne vill? Om inte - vad hindrar dig? Vanligt   är   att   vi   lever   utifrån   gamla   begränsande   föreställningar   om   oss   själva   och   våra förmågor.   Med   en   samtalspartner   kan   du   få   stöd   att      i   finnandet   av   din   egentliga   vilja,   din potential   och   dina   möjligheter   till   ett   glädjefyllt   och   inspirerat   liv.   Chansen   (eller   risken?) är   stor   att   du   blir   förvånad   över   dina   egna   resurser!   Du   är   kanske   inte   den   du   lärt   dig   tro att du är. Man    kan    ha    nytta    av    sådana    här    samtal    i    oerhört    många    situationer,    t.ex.    vägval, problemlösning,   höja   livsglädjen,   finna   sin   vilja,      damma   av   gamla   drömmar,   komma   till rätta   med   känslor   av   vilsenhet,   öka   självkänsla   och   självförtroende,      eller   för   att   medvetet tänja   sina   gränser   i   prestationer   och   mål.      Man   kan   öka   medvetenhet   och   föra   processen vidare   i   livets   alla   arenor,   som   t.ex.   relationer,   karriär,   ekonomi,   existentiella   teman,   hälsa, fritid m.m.  Bara vi själva och bristande fantasi sätter gränser för användningsområden. Jag    som    har    en    stark    övertygelse    om    mindfulness    välgörande    förhållningssätt,    vill understryka   att   det   inte   alls   alltid   handlar   om   att   bli   mer,   prestera   bättre,   nå   det   ena   eller andra   målet.   Ibland   är   det   helt   tvärtom.   Vi   kanske   kommer   fram   till   att   vårt   egenvärde och   vår   lycka   inte   kommer   från   prestationer   och   uppnådda   mål.   När   vi   funnit   en   trygg plats   i   oss   själva   tar   jakten   och   sökandet   kanske   slut   och   vi   börjar   surfa   på   livets   vågor och   njuter   av   enkelheten   på   vägen.   Självklart   finns   det   fortfarande   ett   stimulerande   värde i att nå sina mål, men egenvärdet kommer inte därifrån, utan inifrån. Läkande samtal Ibland   krånglar   livet   och   vi   tappar   fotfästet.   Ibland   längtar   vi   efter   något   mer,   något annat.   Ibland   gör   livet   förskräckligt   ont   och   vi   vet   inte   hur   vi   skall   orka.   Ibland   erbjuder livet alltför många val. Ibland kan livets tecken vara svårtydda. Ibland, ibland , ibland… I   det   som   vi   kan   kalla   läkande   samtal   inkluderas   alla   aspekter   av   dig,   såsom,   tankar, känslor,   kropp   och   själ   för   att   skapa   balans   mellan   alla   dessa   delar.   Vi   arbetar   utifrån   ett perspektiv   där   allt   i   livet   har   en   mening,   allt   hänger   samman   och   helandet   händer   när   vi finner och förstår mer av vår plats i den större helheten. Eftersom   jag   är   utbildad   både   inom   coachingtekniker   och   terapeutiska   samtal   kan   jag erbjuda en både bred och djup variant av samtal.
Samtal Privat Vi   träffas   en   första   gång   för   att   tillsammans   komma   fram   till   vilka   områden   det   är   du   vill arbeta   vidare   i   med.   Vid   första   tillfället   gör   vi   en   preliminär   plan   för   våra   kommande samtal. Under hur lång period skall vi ses? Hur ofta? o.s.v. Mellan   varje   träff   ges   du   anpassade   uppgifter   eller   läxor   att   arbeta   vidare   med   hemma. Du   bestämmer   vilken   sorts   stöd   du   vill   ha.   Det   finns   möjligheter   att   kombinera   samtal med   t.ex.   mindfulness-träning   ,   andningsträning,   avslappning   om   du   finner   ett   värde   i det. Pris: 800 kr/timme inkl. moms. Det finns även möjlighet att boka tid över telefon, skype eller facetime.
 Företag Ni kanske vänder er hit som ett led i en förebyggande personalvårdande insats. Eller som en del i ert rehabiliteringsarbete av en långtidssjukskriven. Kanske ni befinner er i omorganisation då många kan behöva ett extra stöd i arbetet. Det finns många tänkbara anledningar liksom det finns många tänkbara varianter på insats. Samtal - enskilt eller i grupp, återkommande träffar. Utbildningsdag(ar). Kombinationer samtal / mindfulness / stresshantering / yoga. Varmt välkommen att höra av er med er förfrågan. .
Varmt välkommen hit!
Vägledande samtal Lever   du   det   liv   du   innerst   inne vill? Om inte - vad hindrar dig? Vanligt     är     att     vi     lever     utifrån gamla                          begränsande föreställningar   om   oss   själva   och våra         förmågor.         Med         en samtalspartner    kan    du    få    stöd att      i   finnandet   av   din   egentliga vilja,     din     potential     och     dina möjligheter   till   ett   glädjefyllt   och inspirerat      liv.      Chansen      (eller risken?)     är     stor     att     du     blir förvånad        över        dina        egna resurser!   Du   är   kanske   inte   den du lärt dig tro att du är. Man   kan   ha   nytta   av   sådana   här samtal        i        oerhört        många situationer,           t.ex.           vägval, problemlösning,   höja   livsglädjen, finna   sin   vilja,      damma   av   gamla drömmar,   komma   till   rätta   med känslor        av        vilsenhet,        öka självkänsla    och    självförtroende,      eller   för   att   medvetet   tänja   sina gränser    i    prestationer    och    mål.      Man   kan   öka   medvetenhet   och föra   processen   vidare   i   livets   alla arenor,      som      t.ex.      relationer, karriär,      ekonomi,      existentiella teman,   hälsa,   fritid   m.m.      Bara   vi själva      och      bristande      fantasi sätter                 gränser                 för användningsområden. Jag   som   har   en   stark   övertygelse om       mindfulness       välgörande förhållningssätt,   vill   understryka att   det   inte   alls   alltid   handlar   om att    bli    mer,    prestera    bättre,    det   ena   eller   andra   målet.   Ibland är    det    helt    tvärtom.    Vi    kanske kommer      fram      till      att      vårt egenvärde     och     vår     lycka     inte kommer    från    prestationer    och uppnådda   mål.   När   vi   funnit   en trygg   plats   i   oss   själva   tar   jakten och   sökandet   kanske   slut   och   vi börjar   surfa   på   livets   vågor   och njuter    av    enkelheten    på    vägen. Självklart    finns    det    fortfarande ett    stimulerande    värde    i    att    sina       mål,       men       egenvärdet kommer      inte      därifrån,      utan inifrån. Läkande samtal Ibland      krånglar      livet      och      vi tappar   fotfästet.   Ibland   längtar   vi efter    något    mer,    något    annat. Ibland   gör   livet   förskräckligt   ont och   vi   vet   inte   hur   vi   skall   orka. Ibland      erbjuder      livet      alltför många     val.     Ibland     kan     livets tecken    vara    svårtydda.    Ibland, ibland , ibland… I    det    som    vi    kan    kalla    läkande samtal    inkluderas    alla    aspekter av    dig,    såsom,    tankar,    känslor, kropp     och     själ     för     att     skapa balans   mellan   alla   dessa   delar.   Vi arbetar   utifrån   ett   perspektiv   där allt    i    livet    har    en    mening,    allt hänger    samman    och    helandet händer   när   vi   finner   och   förstår mer    av    vår    plats    i    den    större helheten. Eftersom    jag    är    utbildad    både inom        coachingtekniker        och terapeutiska      samtal      kan      jag erbjuda   en   både   bred   och   djup variant av samtal.
Samtal Privat Vi   träffas   en   första   gång   för   att tillsammans     komma     fram     till vilka     områden     det     är     du     vill arbeta    vidare    i    med.    Vid    första tillfället   gör   vi   en   preliminär   plan för      våra      kommande      samtal. Under    hur    lång    period    skall    vi ses? Hur ofta? o.s.v. Mellan       varje       träff       ges       du anpassade    uppgifter    eller    läxor att    arbeta    vidare    med    hemma. Du   bestämmer   vilken   sorts   stöd du   vill   ha.   Det   finns   möjligheter att   kombinera   samtal   med   t.ex. mindfulness-träning                        , andningsträning,         avslappning om du finner ett värde i det. Pris: 800 kr/timme inkl. moms. Det   finns   även   möjlighet   att   boka tid     över     telefon,     skype     eller facetime.
 Företag Ni kanske vänder er hit som ett led i en förebyggande personalvårdande insats. Eller som en del i ert rehabiliteringsarbete av en långtidssjukskriven. Kanske ni befinner er i omorganisation då många kan behöva ett extra stöd i arbetet. Det finns många tänkbara anledningar liksom det finns många tänkbara varianter på insats. Samtal - enskilt eller i grupp, återkommande träffar. Utbildningsdag(ar). Kombinationer samtal / mindfulness / stresshantering / yoga. Varmt välkommen att höra av er med er förfrågan. .
Noxfeld Acces AB © 2018