Noxfeld Acces AB © 2018        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
Allmänna     dataskyddsförordningen     (GDPR)          är,     som     du     säkert     vet,     en gemensam   lag   i   EU   för   att   vi   ska   ha   samma   skydd   för   våra   personuppgifter   i vilket EU-land vi än bor och vilket land vi än handlar från/i. En    viktig    del    av    GDPR    är    att    du    har    rätt    att    veta    hur    dina    uppgifter    blir hanterade hos oss. Hör av dig om du inte får svar på dina frågor nedan. Vilka uppgifter sparar vi om våra kunder? När   du   köper   en   tjänst   hos   oss   sparar   vi   ditt   namn,   fakturaadress   ,   mejladress och   mobilnummer   i   vårt   faktureringssystem,   Visma,   som   i   sin   tur   har   krav   sig    att    ta    hand    om    dessa    uppgifter    på    ett    vis    som    värnar    om    individens integritet.   Inga   personnummer   lagras.      Enligt   bokföringslagen   (som   alltid   går före GDPR) behöver en faktura kunna spåras upp till 7 år efter köp. Vi   delar   aldrig   våra   register   med   någon   och   lämnar   aldrig   ut   dina   uppgifter   till någon   annan   än   de   som   behöver   för   att   kunna   genomföra   köp,   som   t.ex izettle, swish. Vill   du   att   vi   raderar   dina   uppgifter   kan   du   höra   av   dig   så   gör   vi   det   så   snart bokföringslagen tillåter. Mejl Vi   sparar   mejlkonversationer   upp   till   ett   år,   eller   så   länge   det   är   relevant   för samarbete, men raderar   alla trådar om du ber om det. I   de   fall   vi   gör   större   mejlutskick   gör   vi   det   till   dolda   mottagare   så   ingen   annan kan   se   dig   på   listan.   Bara   de   som   aktivt   anmält   sig   till   en   mejllista   får   utskick från   oss.   Vill   du   inte   längre   ta   del   av   informationen   meddelar   du   oss   och   vi raderar dig från listan. Foto Det   kan   förekomma   foton   av   personer   på   vår   hemsida   eller   andra   offentliga sammanhang.    Vi    ber    alltid    om    samtycke    innan    något    publiceras.    Men    ett sådant   samtycke   kan   givetvis   inte   vara   för   evigt.   Om   du   ändrar   dig   och   skulle vilja   kan   vi   t.ex   ”sudda”   dig   på   bilderna   eller   helt   enkelt   sluta   använda   den   bild du   inte   längre   vill   ska   vara   offentlig.   Vi   kan   däremot   inte   garantera   att   en   bild försvinner   helt   och   hållet   från   internet.   Vi   fotograferar   inte   eller   sparar   digitala bilder om inte samtycke ges. Tidsbokning I     samband     med     tidsbokning     ger     du     samtycke     att     ditt     namn     och telefonnummer   sparas   så   länge   det   är   relevant   för   möten,   kurser   eller   den aktivitet du bokat in dig på. Sms och messenger Vid   tidsbokning   via   sms   eller   messenger      sparar   vi   konversationen   tills   vi   har mötts   första   gången.   Därefter   bestämmer   du   hur   vi   skall   hålla   kontakt   och   om konversationer   skall   raderas   eller   inte.   Du   kan   när   som   helst   be   oss   radera sådana konversationstrådar. Samarbete I   de   fall   vi   samarbetar   med   annan   aktör   tar   vi   ansvar   för   att   meddela   detta   att   du   alltid   kan   ta   reda   på   vad   det   innebär   för   din   integritet.      Det   kan   t.ex. gälla   samarbete   med   studieförbund   eller   en   kurs   som   erbjuds   i   ihop   med annan samarbetspartner. Skyddad identitet Har    du    skyddad    identitet    och    vill    delta    på    våra    aktiviteter    behöver    vi gemensamt   komma   överens   om   hur   det   skall   skötas.   Vi   har   inga   fasta   rutiner kring det.  
Varmt välkommen hit!
Noxfeld Acces AB © 2018
Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)  är, som du säkert vet, en gemensam lag i EU för att vi ska ha samma skydd för våra personuppgifter i vilket EU-land vi än bor och vilket land vi än handlar från/i. En viktig del av GDPR är att du har rätt att veta hur dina uppgifter blir hanterade hos oss. Hör av dig om du inte får svar på dina frågor nedan. Vilka uppgifter sparar vi om våra kunder? När du köper en tjänst hos oss sparar vi ditt namn, fakturaadress , mejladress och mobilnummer i vårt faktureringssystem hos Visma, som i sin tur har krav på sig att ta hand om dessa uppgifter på ett vis som värnar om individens integritet.  Inga personnummer lagras.  Enligt bokföringslagen (som alltid går före GDPR) behöver en faktura kunna spåras upp till 7 år efter köp. Vi delar aldrig våra register med någon och lämnar aldrig ut dina uppgifter till någon annan än de som behöver för att kunna genomföra köp, som t.ex izettle, swish. Vill du att vi raderar dina uppgifter kan du höra av dig så gör vi det så snart bokföringslagen tillåter. Mejl Vi sparar mejlkonversationer upp till ett år, men raderar direkt alla trådar om du ber om det. I de fall vi gör större mejlutskick gör vi det till dolda mottagare så ingen annan kan se dig på listan. Bara de som aktivt anmält sig till en mejllista får utskick från oss. Vill du inte längre ta del av vår information, meddelar du oss och vi raderar dig från listan Foto Det kan förekomma foton av personer på vår hemsida eller andra offentliga sammanhang. Vi ber alltid om samtycke innan något publiceras. Men ett sådant samtycke kan givetvis inte vara för evigt. Om du ändrar dig och skulle vilja kan vi t.ex ”sudda” dig på bilderna eller helt enkelt sluta använda den bild du inte längre vill ska vara offentlig. Vi kan däremot inte garantera att en bild försvinner helt och hållet från internet. Vi fotograferar inte eller sparar digitala bilder om inte samtycke ges. Tidsbokning I samband med tidsbokning ger du samtycke att ditt namn och telefonnummer sparas så länge det är relevant för möten, kurser eller den aktivitet du bokat in dig på. Sms och messenger Vid tidsbokning via sms eller messenger  sparar vi konversationen tills vi har mötts första gången. Därefter bestämmer du hur vi skall hålla kontakt och om konversationer skall raderas eller inte. Du kan när som helst be oss radera sådana konversationstrådar. Samarbete I de fall vi samarbetar med annan aktör tar vi ansvar för att meddela detta så att du alltid kan ta reda på vad det innebär för din integritet.  Det kan t.ex. gälla samarbete med studieförbund eller en kurs som erbjuds i ihop med annan samarbetspartner. Skyddad identitet Har du skyddad identitet och vill delta på våra aktiviteter behöver vi gemensamt komma överens om hur det skall skötas. Vi har inga fasta rutiner kring det.