De tusen möjligheternas väg Medveten närvaro för ökad livskvalitet På denna kurs vill vi fördjupa relationen till nuet, vakna upp en aning ur den märkliga värld som uppstår i vår tankesfär, samt öka medvetenhet om  uppmärksamhetens kraft.  Vi utforskar kraften i stillheten och tystnaden, bortanför inre kamp och konflikt och tränar på att vila i det snälla, kloka naturliga utrymmet i djupet av oss själva.  Kursen erbjuder verktyg att höja den medvetna närvaron i såväl inre som yttre rum för att på sikt höja den upplevda känslan av frid och enkelhet. Mindfulnesträning  kan hjälpa oss att upptäcka mer av oss själva, avslöja felaktiga bilder av oss själva, bejaka unikheten och finna inspiration och kraft att leva ännu mer utifrån det som känns sant och genuint. Träningen kan även sänka stressnivån, kravnivån och hitta ett mer snällt och accepterande förhållningssätt. Vi använder samtal, meditation, andningstekniker, avslappninstekniker och små trix o  knep att ta till i vardagen.   Allteftersom vi tränar och utvecklar vår medvetna närvaro förändras vårt förhållningssätt och vi  erbjuds möjlighet att möta livets utmaningar på ett nytt och bättre vis. Den här kursen passar dig som vill komma mer i kontakt inåt, höja den medvetna närvaron och se livet med mer fria ögon och leva i mindre stress och större frihet. Ingen tidigare vana av mindfulness eller liknande behövs. KURSINFORMATION Kurslängd: Kurstillfällen: Inget inbokat Kostnad:  nkl ljudfil meditationer samt skrivet material Datum:  Vi har mycket på gång och startar därför inga kurser för privatperson under 2019. Företag eller större sällskap är välkona att höra av sig om man vill beställa en kurs. Anmälan: Begränsat antal platser. Anmälan är bindande. Plats: Bengtsfors Yoga, hälsa och inspiration. Berglunds Gränd 2, Bengtsfors.
Noxfeld Acces AB © 2018        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
Yogakurser - klicka här
Tankens och Varandets skapande kraft Det finns olika förhållningssätt till det här att skapa sitt liv. Ett är att ha tydliga målbilder   som man sedan “tänker rätt” och kämpar för att uppnå. Det kan definitivt ha sin plats. I den här kursen utforskar vi andra, mer vilsamma vägar att skapa sitt liv från den bästa tänkbara platsen inom.  Ett förhållningssätt som är mer inriktad på att släppa greppet kring den slags ambition och strävan.  Istället odla tilliten och ge näring åt det där tillåtande utrymmet av frid och låta saker hända mer organiskt och naturligt därifrån. Enligt min  mening kan det inte bli “enklare” och mer rätt än så och livet tar sig magiska vändningar!  Varje  dag, i varje stund har vi, om vi vill, ett ansvar inför oss själva hur och vad vi investerar  vår uppmärksamhet i, för det kommer att växa. Vår uppmärksamhet är näring och det vi  ger näring växer.   Om vi kan lära oss att förankra oss i den sannaste, rikaste  och klokaste platsen inom oss så kan vi tryggt låta livet få skapa sig själv därifrån. Då handlar det mer om att vara redo att svara an på de situationer vi finner oss själva i och de möjligheter som kommer vår väg.  KURSINFORMATION  Datum och tid: inget bokat 2020  Kursen körs också med olika längd och upplägg för privat grupp eller företag - hör av dig vid intresse Kostnad:  kr inkl. material. Plats Anmälan: Via anmälningsformulär eller telefon, begränsat antal platser. Bindande anmälan  Yoga de Luxe - Kärnan Att   finna   essensen,   det   centrala,   hjärtat,   kärnan   i   t.ex   våra   avsikter,   rörelser,   drömmar,     konflikter   eller   vadhelst   det   handlar   om   -   gör   allting   klarare,   enklare   och   vi   kan   använda energin mer ändamålsenligt. Under   denna   dag   nyttjar   vi   några   av   yogans   kärnfulla   verktyg   (rörelser,   andning,   mantra, meditation)    för    att    ökakontakten    mikrocirkulation    i    kroppen    och    komma    riktigt    nära varandets   djup.   Troligtvis   påverkar   det   kvaliteten   på   både   rörelser,   göranden   och   den stilla närvaron. Vår   andning   är   bokstavligt   talat   helt   centralt   i   alla   processer   i   kroppen   och   flödar   genom kärnan   i   varje   cell,   där   hela   vårt   liv   pågår   och   därför   är   det   där   kvaliteten   på   vår   hälsa   har sitt ursprung. Av   den   anledningen   kommer   andetaget   stå   i   centrum.   Vi   löser   upp   spänningar   runt   olika delar   av   kroppen   som   relaterar   till   andningskvalitet   -   så   vi   får   den   bästa   av   vägvisare under   dagen!   Andningens   mer   subtila   aspekter,   som   relaterar   till   energikroppen,   blir naturligt livgivaren till drömmar, visioner, lust, mod, kraft och mycket mer. Från   olika   perspektiv   leker   vi   med   begreppet   Kärnan,   i   både   rörelse   och   stillhet   för   att skapa   en   ännu   klarare   plats   att   möta   både   vårt   inre   och   det   yttre   livets   olika   situationer ifrån. Hjärtligt Välkommen! Datum och tid: Ännu inte bestämt Anmälan:    Här    på    facebook,    messenger,    mejl:    tove@noxfeld.com,    sms:    0760-890402. Anmälan är bindande Plats: Kostnad:
Varmt välkommen hit!
Noxfeld Acces AB © 2018
Yogakurser    -    klicka här
De tusen möjligheternas väg Medveten närvaro för ökad livskvalitet Denna kurs handlar om att öka medvetenhet kring tankar, val och möjligheter. Den erbjuder verktyg för att höja din uppmärksamhet och medvetna närvaro i vardagen, samt flera olika tekniker och tankestrategier för att både sänka stressnivåer och förebygga uppkomsten av stress.  Vi använder samtal, meditation, andningstekniker, avslappninstekniker och små trix o knep att ta till i vardagen.   Allteftersom vi utvecklar vår medvetna närvaro förändras vårt förhållningssätt och vi erbjuds möjlighet att möta livets utmaningar på ett nytt och bättre vis. Den här kursen passar dig som vill komma mer i kontakt inåt, höja den medvetna närvaron och se livet med mer fria ögon och leva i mindre stress men mer glädje. Ingen tidigare vana av mindfulness eller liknande behövs.  KURSINFORMATION Kurslängd: 5 träffar med start vecka ?? Kurstillfällen: Tisdagar 2 tim/vecka mellan kl 18.30 - 20.30 Kostnad: 1400 kr inkl ljudfil meditationer samt skrivet material Datum: Ännu inte bokat - hör av dig med intresseanmäla Anmälan:	Begränsat antal platser. Anmälan är bindande. Plats: Bengtsfors Yoga, hälsa och inspiration. Berglunds Gränd 2, Bengtsfors.
Tankens och Varandets skapande kraft Det finns olika förhållningssätt till det här att skapa sitt liv. Ett är att ha tydliga målbilder   som man sedan “tänker rätt” och kämpar för att uppnå. Det kan definitivt ha sin plats. I den här kursen utforskar vi andra, mer vilsamma vägar att skapa sitt liv från den bästa tänkbara platsen inom.  Ett förhållningssätt som är mer inriktad på att släppa greppet kring den slags ambition och strävan.  Istället odla tilliten och ge näring åt det där tillåtande utrymmet av frid och låta saker hända mer organiskt och naturligt därifrån. Enligt min  mening kan det inte bli “enklare” och mer rätt än så och livet tar sig magiska vändningar!  Varje  dag, i varje stund har vi, om vi vill, ett ansvar inför oss själva hur och vad vi investerar  vår uppmärksamhet i, för det kommer att växa. Vår uppmärksamhet är näring och det vi  ger näring växer.   Om vi kan lära oss att förankra oss i den sannaste, rikaste  och klokaste platsen inom oss så kan vi tryggt låta livet få skapa sig själv därifrån. Då handlar det mer om att vara redo att svara an på de situationer vi finner oss själva i och de möjligheter som kommer vår väg.  KURSINFORMATION  Datum och tid: inget bokat 2020  Kursen körs också med olika längd och upplägg för privat grupp eller företag - hör av dig vid intresse Kostnad:  kr inkl. material. Plats Anmälan: Via anmälningsformulär eller telefon, begränsat antal platser. Bindande anmälan  Yoga de Luxe - Kärnan Att        finna        essensen,        det centrala,    hjärtat,    kärnan    i    t.ex våra           avsikter,           rörelser, drömmar,            konflikter      eller vadhelst   det   handlar   om   -   gör allting    klarare,    enklare    och    vi kan      använda      energin      mer ändamålsenligt. Under     denna     dag     nyttjar     vi några      av      yogans      kärnfulla verktyg       (rörelser,       andning, mantra,     meditation)     för     att ökakontakten    mikrocirkulation i    kroppen    och    komma    riktigt nära   varandets   djup.   Troligtvis påverkar      det      kvaliteten      både    rörelser,    göranden    och den stilla närvaron. Vår   andning   är   bokstavligt   talat helt    centralt    i    alla    processer    i kroppen     och     flödar     genom kärnan   i   varje   cell,   där   hela   vårt liv   pågår   och   därför   är   det   där kvaliteten   på   vår   hälsa   har   sitt ursprung. Av    den    anledningen    kommer andetaget     stå     i     centrum.     Vi löser   upp   spänningar   runt   olika delar   av   kroppen   som   relaterar till   andningskvalitet   -   så   vi   får den    bästa    av    vägvisare    under dagen!   Andningens   mer   subtila aspekter,      som      relaterar      till energikroppen,     blir     naturligt livgivaren          till          drömmar, visioner,    lust,    mod,    kraft    och mycket mer. Från    olika    perspektiv    leker    vi med   begreppet   Kärnan,   i   både rörelse     och     stillhet     för     att skapa   en   ännu   klarare   plats   att möta    både    vårt    inre    och    det yttre     livets     olika     situationer ifrån. Hjärtligt Välkommen! Datum     och     tid:     Ännu     inte bestämt Anmälan:     Här     på     facebook, messenger,                            mejl: tove@noxfeld.com,   sms:   0760- 890402. Anmälan är bindande Plats: Kostnad:
ANMÄLAN