De tusen möjligheternas väg Medveten närvaro för ökad livskvalitet På denna kurs vill vi fördjupa relationen till nuet, vakna upp en aning ur den märkliga värld som uppstår i vår tankesfär, samt öka medvetenhet om  uppmärksamhetens kraft.  Vi utforskar kraften i stillheten och tystnaden, bortanför inre kamp och konflikt och tränar på att vila i det snälla, kloka naturliga utrymmet i djupet av oss själva.  Kursen erbjuder verktyg att höja den medvetna närvaron i såväl inre som yttre rum för att på sikt höja den upplevda känslan av frid och enkelhet. Mindfulnesträning  kan hjälpa oss att upptäcka mer av oss själva, avslöja felaktiga bilder av oss själva, bejaka unikheten och finna inspiration och kraft att leva ännu mer utifrån det som känns sant och genuint. Träningen kan även sänka stressnivån, kravnivån och hitta ett mer snällt och accepterande förhållningssätt. Vi använder samtal, meditation, andningstekniker, avslappninstekniker och små trix o  knep att ta till i vardagen.   Allteftersom vi tränar och utvecklar vår medvetna närvaro förändras vårt förhållningssätt och vi  erbjuds möjlighet att möta livets utmaningar på ett nytt och bättre vis. Den här kursen passar dig som vill komma mer i kontakt inåt, höja den medvetna närvaron och se livet med mer fria ögon och leva i mindre stress och större frihet. Ingen tidigare vana av mindfulness eller liknande behövs. KURSINFORMATION Kurslängd: Kurstillfällen: Inget inbokat Kostnad: 1500 kr inkl ljudfil meditationer samt skrivet material Datum:  Vi har mycket på gång och startar därför inga kurser för privatperson under 2019. Företag eller större sällskap är välkona att höra av sig om man vill beställa en kurs. Anmälan: Begränsat antal platser. Anmälan är bindande. Plats: Bengtsfors Yoga, hälsa och inspiration. Berglunds Gränd 2, Bengtsfors.
Noxfeld Acces AB © 2018        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
Yogakurser - klicka här
Livsskolan - för livskraft, frid och enkelhet  Livsskolan  vänder sig till dig som längtar efter att satsa tid och energi på självkännedom och höja medvetenheten - för ett liv med mer varaktig frid och större frihet. En kurs full av metoder och förhållningssätt för ökad kontakt med det mest sanna inom dig och många användbara verktyg för frid, läkning och insikt. Det är en resa du ger dig ut på, där du kommer möta många olika delar av dig, besöka utrymmen i ditt inre du kanske aldrig besökt förut  och få hela din värld att växa! Under   de   år   jag   haft   glädjen   att   möta   människor   i   processer   av   sökande,   läkande   och     utveckling   har   jag   märkt   att   vi   alla   är   så   lika.   Vi   söker   ungefär   samma   saker,   även   om   det     tar   sig   olika   uttryck.   Den   här   kursen   är   tänkt   att   möta   de   behoven.   Den   innehåller   därför     guldkorn   och   de   verktyg   som   verkat   vara   mest   effektiva   och   användbara   för   många     människor. Livsskolan   –   när   du   vill   bli   mer   av   den   du   innerst   inne   är   och   göra   mer   av   det   du   innerst     inne   vill!      Namnet   livsskolan   syftar   dels   till   att   det   är   mitt   i   livets   alla   situationer   som   vi egentligen   lär   oss,   utvecklas,   upptäcker   oss   själva   och   använder   vår   kunskap   -   dels   finns en   förhoppning      att   kursen   skall   berika   ditt   liv   och   ge   stöd   för   dig   att   leva,   välja   och   skapa ännu mer i enlighet med din innersta vilja. Lite av innehållet: Metoder och förhållningssätt som vill öka inre frid och djupna närvaro. Stärka självkänsla och självförtroende. Öka förståelsen och medvetenhet om hur uppmärksamhet är näring - allt vi ger näring växer och får konsekvenser. Förhålla dig till eller lösa upp ”jobbiga” oönskade mönster, känslor och tankar. Stresshantering och avslappning. Öka medvetenheten kring den mer abstrakta, andliga dimensionen av tillvaron. Utforska potentialen som alltid bor i Stillheten och Tystnaden. Hur upplever vi oss själva och livet när vi bara är, inte gör, inte kämpar för att förändra eller uppnå något särskilt på insidan, bara sjunker in i djupet av oss själva. Hur ser världen ut då? Öka förståelsen för tankens och varandets skapande kraft. Öppna dig för vägledning och svar. Enkla healingtekniker. Bli mer medveten om vad du på djupet vill. Mellan varje träff ges du uppgifter att arbeta med hemma i den utsträckning du vill. KURSINFORMATION Plats: Bengtsfors Yoga, Hälsa & Inspiration Datum: Vi har mycket på gång och startar därför inga kurser för privatperon 2019 förutom yogakurser där allt löper som vanligt. Kostnad:  2700 kr inkl skrivet material samt video instruktioner för yoga och meditationer  att arbeta med hemma mellan träffarna. Anmälan:   Anmälan är bindande. Begränsat antal platser
Tankens och Varandets skapande kraft Det finns olika förhållningssätt till det här att skapa sitt liv. Ett är att ha tydliga målbilder   som man sedan “tänker rätt” och kämpar för att uppnå. Det kan definitivt ha sin plats. I den här kursen utforskar vi andra, mer vilsamma vägar att skapa sitt liv från den bästa tänkbara platsen inom.  Ett förhållningssätt som är mer inriktad på att släppa greppet kring den slags ambition och strävan.  Istället odla tilliten och ge näring åt det där tillåtande utrymmet av frid och låta saker hända mer organiskt och naturligt därifrån. Enligt min  mening kan det inte bli “enklare” och mer rätt än så och livet tar sig magiska vändningar!  Varje  dag, i varje stund har vi, om vi vill, ett ansvar inför oss själva hur och vad vi investerar  vår uppmärksamhet i, för det kommer att växa. Vår uppmärksamhet är näring och det vi  ger näring växer.   Om vi kan lära oss att förankra oss i den sannaste, rikaste  och klokaste platsen inom oss så kan vi tryggt låta livet få skapa sig själv därifrån. Då handlar det mer om att vara redo att svara an på de situationer vi finner oss själva i och de möjligheter som kommer vår väg.  KURSINFORMATION  Datum och tid: inget bokat 2019  Kursen körs också med olika längd och upplägg för privat grupp eller företag - hör av dig vid intresse Kostnad:  1250 kr inkl. material. Plats: Bengtsfors Yoga Hälsa och Inspiration. Anmälan: Via anmälningsformulär eller telefon, begränsat antal platser. Bindande anmälan  Yoga de Luxe - Kärnan Att   finna   essensen,   det   centrala,   hjärtat,   kärnan   i   t.ex   våra   avsikter,   rörelser,   drömmar,     konflikter   eller   vadhelst   det   handlar   om   -   gör   allting   klarare,   enklare   och   vi   kan   använda energin mer ändamålsenligt. Under   denna   dag   nyttjar   vi   några   av   yogans   kärnfulla   verktyg   (rörelser,   andning,   mantra, meditation)    för    att    ökakontakten    mikrocirkulation    i    kroppen    och    komma    riktigt    nära varandets   djup.   Troligtvis   påverkar   det   kvaliteten   på   både   rörelser,   göranden   och   den stilla närvaron. Vår   andning   är   bokstavligt   talat   helt   centralt   i   alla   processer   i   kroppen   och   flödar   genom kärnan   i   varje   cell,   där   hela   vårt   liv   pågår   och   därför   är   det   där   kvaliteten   på   vår   hälsa   har sitt ursprung. Av   den   anledningen   kommer   andetaget   stå   i   centrum.   Vi   löser   upp   spänningar   runt   olika delar   av   kroppen   som   relaterar   till   andningskvalitet   -   så   vi   får   den   bästa   av   vägvisare under   dagen!   Andningens   mer   subtila   aspekter,   som   relaterar   till   energikroppen,   blir naturligt livgivaren till drömmar, visioner, lust, mod, kraft och mycket mer. Från   olika   perspektiv   leker   vi   med   begreppet   Kärnan,   i   både   rörelse   och   stillhet   för   att skapa   en   ännu   klarare   plats   att   möta   både   vårt   inre   och   det   yttre   livets   olika   situationer ifrån. Hjärtligt Välkommen! Datum och tid: Ännu inte bestämt Anmälan:    Här    på    facebook,    messenger,    mejl:    tove@noxfeld.com,    sms:    0760-890402. Anmälan är bindande Plats: Bengtsfors Yoga, Hälsa och Inspiration. Berglunds Gränd 2 Kostnad: 600 kr
Varmt välkommen hit!
Noxfeld Acces AB © 2018
Yogakurser - klicka här
Livsskolan - för livskraft, frid och enkelhet  Livsskolan  vänder sig till dig som längtar efter att satsa tid och energi på självkännedom och höja medvetenheten - för ett liv med mer varaktig frid och större frihet. En kurs full av metoder och förhållningssätt för ökad kontakt med det mest sanna inom dig och många användbara verktyg för frid, läkning och insikt. Det är en resa du ger dig ut på, där du kommer möta många olika delar av dig, besöka utrymmen i ditt inre du kanske aldrig besökt förut  och få hela din värld att växa! Under   de   år   jag   haft   glädjen   att möta   människor   i   processer   av sökande,            läkande            och              utveckling   har   jag   märkt   att   vi alla   är   så   lika.   Vi   söker   ungefär samma   saker,   även   om   det      tar sig      olika      uttryck.      Den      här kursen    är    tänkt    att    möta    de behoven.   Den   innehåller   därför     guldkorn    och    de    verktyg    som verkat   vara   mest   effektiva   och användbara           för           många             människor. Livsskolan   –   när   du   vill   bli   mer av   den   du   innerst   inne   är   och göra    mer    av    det    du    innerst      inne    vill!        Namnet    livsskolan syftar   dels   till   att   det   är   mitt   i livets    alla    situationer    som    vi egentligen     lär     oss,     utvecklas, upptäcker       oss       själva       och använder    vår    kunskap    -    dels finns      en      förhoppning            att kursen   skall   berika   ditt   liv   och ge    stöd    för    dig    att    leva,    välja och   skapa   ännu   mer   i   enlighet med din innersta vilja. Lite av innehållet: Metoder och förhållningssätt som vill öka inre frid och djupna närvaro. Stärka självkänsla och självförtroende. Öka förståelsen och medvetenhet om hur uppmärksamhet är näring - allt vi ger näring växer och får konsekvenser. Förhålla dig till eller lösa upp ”jobbiga” oönskade mönster, känslor och tankar. Stresshantering och avslappning. Öka medvetenheten kring den mer abstrakta, andliga dimensionen av tillvaron. Utforska potentialen som alltid bor i Stillheten och Tystnaden. Hur upplever vi oss själva och livet när vi bara är, inte gör, inte kämpar för att förändra eller uppnå något särskilt på insidan, bara sjunker in i djupet av oss själva. Hur ser världen ut då? Öka förståelsen för tankens och varandets skapande kraft. Öppna dig för vägledning och svar. Enkla healingtekniker. Bli    mer    medveten    om    vad du på djupet vill. Mellan varje träff ges du uppgifter att arbeta med hemma i den utsträckning du vill. KURSINFORMATION Plats: Bengtsfors Yoga, Hälsa & Inspiration Datum: Vi har mycket på gång och startar därför inga kurser för privatperon 2019 förutom yogakurser där allt löper som vanligt. Kostnad:  2700 kr inkl skrivet material samt video instruktioner för yoga och meditationer  att arbeta med hemma mellan träffarna. Anmälan:   Anmälan är bindande. Begränsat antal platser
De tusen möjligheternas väg Medveten närvaro för ökad livskvalitet Denna kurs handlar om att öka medvetenhet kring tankar, val och möjligheter. Den erbjuder verktyg för att höja din uppmärksamhet och medvetna närvaro i vardagen, samt flera olika tekniker och tankestrategier för att både sänka stressnivåer och förebygga uppkomsten av stress.  Vi använder samtal, meditation, andningstekniker, avslappninstekniker och små trix o knep att ta till i vardagen.   Allteftersom vi utvecklar vår medvetna närvaro förändras vårt förhållningssätt och vi erbjuds möjlighet att möta livets utmaningar på ett nytt och bättre vis. Den här kursen passar dig som vill komma mer i kontakt inåt, höja den medvetna närvaron och se livet med mer fria ögon och leva i mindre stress men mer glädje. Ingen tidigare vana av mindfulness eller liknande behövs.  KURSINFORMATION Kurslängd: 5 träffar med start vecka ?? Kurstillfällen: Tisdagar 2 tim/vecka mellan kl 18.30 - 20.30 Kostnad: 1400 kr inkl ljudfil meditationer samt skrivet material Datum: Ännu inte bokat - hör av dig med intresseanmäla Anmälan:	Begränsat antal platser. Anmälan är bindande. Plats: Bengtsfors Yoga, hälsa och inspiration. Berglunds Gränd 2, Bengtsfors.
Tankens och Varandets skapande kraft Det finns olika förhållningssätt till det här att skapa sitt liv. Ett är att ha tydliga målbilder   som man sedan “tänker rätt” och kämpar för att uppnå. Det kan definitivt ha sin plats. I den här kursen utforskar vi andra, mer vilsamma vägar att skapa sitt liv från den bästa tänkbara platsen inom.  Ett förhållningssätt som är mer inriktad på att släppa greppet kring den slags ambition och strävan.  Istället odla tilliten och ge näring åt det där tillåtande utrymmet av frid och låta saker hända mer organiskt och naturligt därifrån. Enligt min  mening kan det inte bli “enklare” och mer rätt än så och livet tar sig magiska vändningar!  Varje  dag, i varje stund har vi, om vi vill, ett ansvar inför oss själva hur och vad vi investerar  vår uppmärksamhet i, för det kommer att växa. Vår uppmärksamhet är näring och det vi  ger näring växer.   Om vi kan lära oss att förankra oss i den sannaste, rikaste  och klokaste platsen inom oss så kan vi tryggt låta livet få skapa sig själv därifrån. Då handlar det mer om att vara redo att svara an på de situationer vi finner oss själva i och de möjligheter som kommer vår väg.  KURSINFORMATION  Datum och tid: inget bokat 2019  Kursen körs också med olika längd och upplägg för privat grupp eller företag - hör av dig vid intresse Kostnad:  1250 kr inkl. material. Plats: Bengtsfors Yoga Hälsa och Inspiration. Anmälan: Via anmälningsformulär eller telefon, begränsat antal platser. Bindande anmälan  Yoga de Luxe - Kärnan Att        finna        essensen,        det centrala,    hjärtat,    kärnan    i    t.ex våra           avsikter,           rörelser, drömmar,            konflikter      eller vadhelst   det   handlar   om   -   gör allting    klarare,    enklare    och    vi kan      använda      energin      mer ändamålsenligt. Under     denna     dag     nyttjar     vi några      av      yogans      kärnfulla verktyg       (rörelser,       andning, mantra,     meditation)     för     att ökakontakten    mikrocirkulation i    kroppen    och    komma    riktigt nära   varandets   djup.   Troligtvis påverkar      det      kvaliteten      både    rörelser,    göranden    och den stilla närvaron. Vår   andning   är   bokstavligt   talat helt    centralt    i    alla    processer    i kroppen     och     flödar     genom kärnan   i   varje   cell,   där   hela   vårt liv   pågår   och   därför   är   det   där kvaliteten   på   vår   hälsa   har   sitt ursprung. Av    den    anledningen    kommer andetaget     stå     i     centrum.     Vi löser   upp   spänningar   runt   olika delar   av   kroppen   som   relaterar till   andningskvalitet   -   så   vi   får den    bästa    av    vägvisare    under dagen!   Andningens   mer   subtila aspekter,      som      relaterar      till energikroppen,     blir     naturligt livgivaren          till          drömmar, visioner,    lust,    mod,    kraft    och mycket mer. Från    olika    perspektiv    leker    vi med   begreppet   Kärnan,   i   både rörelse     och     stillhet     för     att skapa   en   ännu   klarare   plats   att möta    både    vårt    inre    och    det yttre     livets     olika     situationer ifrån. Hjärtligt Välkommen! Datum     och     tid:     Ännu     inte bestämt Anmälan:     Här     på     facebook, messenger,                            mejl: tove@noxfeld.com,   sms:   0760- 890402. Anmälan är bindande Plats:    Bengtsfors    Yoga,    Hälsa och       Inspiration.       Berglunds Gränd 2 Kostnad: 600 kr
ANMÄLAN