De tusen möjligheternas väg Medveten närvaro för ökad livskvalitet På denna kurs vill vi fördjupa relationen till nuet, vakna upp en aning ur den märkliga värld som uppstår i vår tankesfär, samt öka medvetenhet om  uppmärksamhetens kraft.  Vi utforskar kraften i stillheten och tystnaden, bortanför inre kamp och konflikt och tränar på att vila i det snälla, kloka naturliga utrymmet i djupet av oss själva.  Kursen erbjuder verktyg att höja den medvetna närvaron i såväl inre som yttre rum för att på sikt höja den upplevda känslan av frid och enkelhet. Mindfulnesträning  kan hjälpa oss att upptäcka mer av oss själva, avslöja felaktiga bilder av oss själva, bejaka unikheten och finna inspiration och kraft att leva ännu mer utifrån det som känns sant och genuint. Träningen kan även sänka stressnivån, kravnivån och hitta ett mer snällt och accepterande förhållningssätt. Vi använder samtal, meditation, andningstekniker, avslappninstekniker och små trix o  knep att ta till i vardagen.   Allteftersom vi tränar och utvecklar vår medvetna närvaro förändras vårt förhållningssätt och vi  erbjuds möjlighet att möta livets utmaningar på ett nytt och bättre vis. Den här kursen passar dig som vill komma mer i kontakt inåt, höja den medvetna närvaron och se livet med mer fria ögon och leva i mindre stress och större frihet. Ingen tidigare vana av mindfulness eller liknande behövs. KURSINFORMATION Kurslängd: Kurstillfällen: Tisdagar 2 tim/vecka mellan kl 18.30 - 20.30 Kostnad: 1500 kr inkl ljudfil meditationer samt skrivet material Datum:  Vi har mycket på gång och startar därför inga kurser för privatperson under våren 2018, förutom alla yogakurser där allt löper som vanligt Anmälan: Begränsat antal platser. Anmälan är bindande. Plats: Bengtsfors Yoga, hälsa och inspiration. Berglunds Gränd 2, Bengtsfors.
Noxfeld Acces AB © 2017        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
Yogakurser - klicka här
Livsskolan - för livskraft, frid och enkelhet  Livsskolan  vänder sig till dig som längtar efter att satsa tid och energi på självkännedom och höja medvetenheten - för ett liv med mer varaktig frid och större frihet. En kurs full av metoder och förhållningssätt för ökad kontakt med det mest sanna inom dig och många användbara verktyg för frid, läkning och insikt. Det är en resa du ger dig ut på, där du kommer möta många olika delar av dig, besöka utrymmen i ditt inre du kanske aldrig besökt förut  och få hela din värld att växa! Under   de   år   jag   haft   glädjen   att   möta   människor   i   processer   av   sökande,   läkande   och     utveckling   har   jag   märkt   att   vi   alla   är   så   lika.   Vi   söker   ungefär   samma   saker,   även   om   det     tar   sig   olika   uttryck.   Den   här   kursen   är   tänkt   att   möta   de   behoven.   Den   innehåller   därför     guldkorn   och   de   verktyg   som   verkat   vara   mest   effektiva   och   användbara   för   många     människor. Livsskolan   –   när   du   vill   bli   mer   av   den   du   innerst   inne   är   och   göra   mer   av   det   du   innerst     inne   vill!      Namnet   livsskolan   syftar   dels   till   att   det   är   mitt   i   livets   alla   situationer   som   vi egentligen   lär   oss,   utvecklas,   upptäcker   oss   själva   och   använder   vår   kunskap   -   dels   finns en   förhoppning      att   kursen   skall   berika   ditt   liv   och   ge   stöd   för   dig   att   leva,   välja   och   skapa ännu mer i enlighet med din innersta vilja. Lite av innehållet: Metoder och förhållningssätt som vill öka inre frid och djupna närvaro. Stärka självkänsla och självförtroende. Öka förståelsen och medvetenhet om hur uppmärksamhet är näring - allt vi ger näring växer och får konsekvenser. Förhålla dig till eller lösa upp ”jobbiga” oönskade mönster, känslor och tankar. Stresshantering och avslappning. Öka medvetenheten kring den mer abstrakta, andliga dimensionen av tillvaron. Utforska potentialen som alltid bor i Stillheten och Tystnaden. Hur upplever vi oss själva och livet när vi bara är, inte gör, inte kämpar för att förändra eller uppnå något särskilt på insidan, bara sjunker in i djupet av oss själva. Hur ser världen ut då? Öka förståelsen för tankens och varandets skapande kraft. Öppna dig för vägledning och svar. Enkla healingtekniker. Bli mer medveten om vad du på djupet vill. Mellan varje träff ges du uppgifter att arbeta med hemma i den utsträckning du vill. KURSINFORMATION Plats: Bengtsfors Yoga, Hälsa & Inspiration Datum: Vi har mycket på gång och startar därför inga kurser för privatperon våren 2018, förutom yogakurser där allt löper som vanligt. Kostnad:  2700 kr inkl skrivet material samt video instruktioner för yoga och meditationer  att arbeta med hemma mellan träffarna. Anmälan:   Anmälan är bindande. Begränsat antal platser
Tankens och Varandets skapande kraft Vad är Tankens Kraft och Attraktionslagen?  Det pratas ofta om tankens kraft men jag vill gärna belysa varandets kraft eftersom det inte egentligen är själva tanken utan känslan, frekvensen och det som vaknar i oss när vi tänker tanken som är skapande. Det finns olika förhållningssätt till det här att skapa sitt liv. Ett är att ha tydliga målbilder   som man sedan “tänker rätt” och kämpar för att uppnå. Det kan definitivt ha sin plats. I den här kursen utforskar vi andra, mer vilsamma vägar att skapa sitt liv från den bästa tänkbara platsen inom.  Ett förhållningssätt som är mer inriktad på att släppa greppet kring den slags ambition och strävan.  Istället odla tilliten och ge näring åt det där tillåtande utrymmet av frid och låta saker hända mer organiskt och naturligt därifrån. Enligt min  mening kan det inte bli “enklare” och mer rätt än så och livet tar sig magiska vändningar!  Varje  dag, i varje stund har vi, om vi vill, ett ansvar inför oss själva hur och vad vi investerar  vår uppmärksamhet i, för det kommer att växa. Vår uppmärksamhet är näring och det vi  ger näring växer.   Allt är energi, vibrerande på olika frekvenser och attraktionslagen visar hur “lika  attraherar lika”. Vi “drar” alltså till oss omständigeheter och situationer som speglar  frekvensen  på våra tankar och vårt varande. Om vi kan lära oss att förankra oss i den sannaste, rikaste  och klokaste platsen inom oss så kan vi tryggt låta livet få skapa sig själv därifrån. KURSINFORMATION  Datum och tid: inget bokat våren 2018.  Kursen körs också med olika längd och upplägg för privat grupp eller företag - hör av dig vid intresse Kostnad:  1250 kr inkl. material. Plats: Bengtsfors Yoga Hälsa och Inspiration. Anmälan: Via anmälningsformulär eller telefon, begränsat antal platser. Bindande anmälan  Yoga de Luxe - Utrymmet emellan Mitt i djupaste vintervilan, när mörkret snart ger efter för ljus och när julens olika göromål kanske kallar på uppmärksamhet, pausar vi och låter yogans magi leda oss till det vilsamma, fria, tillåtande utrymmet vi kan kalla "Inemellan" Den stora platsen mellan då och sen. Den klara öppna rymden mellan våra tankar, värderingar, tolkningar, inre krav och plikter. Vilan och möjligheterna i pauserna mellan andetagen. Vi stannar i steget, tillåter oss att vara framme i varje del av resan. Fokuserar mindre på slutdestination och mer på upplevelsen längs vägen. Dessa sköna fokus och många mer, har potential att föra oss till de djupaste vrårna av nuet, där både stilla frid och fröet till allt som kan skapas bor. Vi letar oss inåt genom olika yogastilar (kundalini, hatha och yi)n och alla magiska ingredienser som ingår i det - såsom rörelse, meditation, pranayama och mantra. Dagen passar båder nybörjare och mer vana yogisar. Även om schemat för dagen är ganska fulladdat finns det utrymme att andas, reflektera och samtala. KURSINFORMATION Datum: lördag 16 december Tid: kl 10.00- ca 16.00 Kostnad: 600 kr Plats: Bengtsfors Yoga, Hälsa & Inspiration Anmälan: Via kontaktsidan eller telefon Begränsat antal platser. Bindande anmälan Övrig info: Ta med egen lunch, vattenflaska, filt, varma sockor och det du kan behöva för att må gott.
Varmt välkommen hit!
Noxfeld Acces AB © 2017     Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
Yogakurser - klicka här
Livsskolan - för livskraft, frid och enkelhet  Livsskolan  vänder sig till dig som längtar efter att satsa tid och energi på självkännedom och höja medvetenheten - för ett liv med mer varaktig frid och större frihet. En kurs full av metoder och förhållningssätt för ökad kontakt med det mest sanna inom dig och många användbara verktyg för frid, läkning och insikt. Det är en resa du ger dig ut på, där du kommer möta många olika delar av dig, besöka utrymmen i ditt inre du kanske aldrig besökt förut  och få hela din värld att växa! Under   de   år   jag   haft   glädjen   att möta   människor   i   processer   av sökande,            läkande            och              utveckling   har   jag   märkt   att   vi alla   är   så   lika.   Vi   söker   ungefär samma   saker,   även   om   det      tar sig      olika      uttryck.      Den      här kursen    är    tänkt    att    möta    de behoven.   Den   innehåller   därför     guldkorn    och    de    verktyg    som verkat   vara   mest   effektiva   och användbara           för           många             människor. Livsskolan   –   när   du   vill   bli   mer av   den   du   innerst   inne   är   och göra    mer    av    det    du    innerst      inne    vill!        Namnet    livsskolan syftar   dels   till   att   det   är   mitt   i livets    alla    situationer    som    vi egentligen     lär     oss,     utvecklas, upptäcker       oss       själva       och använder    vår    kunskap    -    dels finns      en      förhoppning            att kursen   skall   berika   ditt   liv   och ge    stöd    för    dig    att    leva,    välja och   skapa   ännu   mer   i   enlighet med din innersta vilja. Lite av innehållet: Metoder och förhållningssätt som vill öka inre frid och djupna närvaro. Stärka självkänsla och självförtroende. Öka förståelsen och medvetenhet om hur uppmärksamhet är näring - allt vi ger näring växer och får konsekvenser. Förhålla dig till eller lösa upp ”jobbiga” oönskade mönster, känslor och tankar. Stresshantering och avslappning. Öka medvetenheten kring den mer abstrakta, andliga dimensionen av tillvaron. Utforska potentialen som alltid bor i Stillheten och Tystnaden. Hur upplever vi oss själva och livet när vi bara är, inte gör, inte kämpar för att förändra eller uppnå något särskilt på insidan, bara sjunker in i djupet av oss själva. Hur ser världen ut då? Öka förståelsen för tankens och varandets skapande kraft. Öppna dig för vägledning och svar. Enkla healingtekniker. Bli    mer    medveten    om    vad du på djupet vill. Mellan varje träff ges du uppgifter att arbeta med hemma i den utsträckning du vill. KURSINFORMATION Plats: Bengtsfors Yoga, Hälsa & Inspiration Datum: Vi har mycket på gång och startar därför inga kurser för privatperon våren 2018, förutom yogakurser där allt löper som vanligt. Kostnad:  2700 kr inkl skrivet material samt video instruktioner för yoga och meditationer  att arbeta med hemma mellan träffarna. Anmälan:   Anmälan är bindande. Begränsat antal platser
De tusen möjligheternas väg Medveten närvaro för ökad livskvalitet Denna kurs handlar om att öka medvetenhet kring tankar, val och möjligheter. Den erbjuder verktyg för att höja din uppmärksamhet och medvetna närvaro i vardagen, samt flera olika tekniker och tankestrategier för att både sänka stressnivåer och förebygga uppkomsten av stress.  Vi använder samtal, meditation, andningstekniker, avslappninstekniker och små trix o knep att ta till i vardagen.   Allteftersom vi utvecklar vår medvetna närvaro förändras vårt förhållningssätt och vi erbjuds möjlighet att möta livets utmaningar på ett nytt och bättre vis. Den här kursen passar dig som vill komma mer i kontakt inåt, höja den medvetna närvaron och se livet med mer fria ögon och leva i mindre stress men mer glädje. Ingen tidigare vana av mindfulness eller liknande behövs.  KURSINFORMATION Kurslängd: 5 träffar med start vecka ?? Kurstillfällen: Tisdagar 2 tim/vecka mellan kl 18.30 - 20.30 Kostnad: 1400 kr inkl ljudfil meditationer samt skrivet material Datum: Ännu inte bokat - hör av dig med intresseanmäla Anmälan:	Begränsat antal platser. Anmälan är bindande. Plats: Bengtsfors Yoga, hälsa och inspiration. Berglunds Gränd 2, Bengtsfors.
Tankens och Varandets skapande kraft Vad är Tankens Kraft och Attraktionslagen?  Det pratas ofta om tankens kraft men jag vill gärna belysa varandets kraft eftersom det inte egentligen är själva tanken utan känslan, frekvensen och det som vaknar i oss när vi tänker tanken som är skapande. Det finns olika förhållningssätt till det här att skapa sitt liv. Ett är att ha tydliga målbilder   som man sedan “tänker rätt” och kämpar för att uppnå. Det kan definitivt ha sin plats. I den här kursen utforskar vi andra, mer vilsamma vägar att skapa sitt liv från den bästa tänkbara platsen inom.  Ett förhållningssätt som är mer inriktad på att släppa greppet kring den slags ambition och strävan.  Istället odla tilliten och ge näring åt det där tillåtande utrymmet av frid och låta saker hända mer organiskt och naturligt därifrån. Enligt min  mening kan det inte bli “enklare” och mer rätt än så och livet tar sig magiska vändningar!  Varje  dag, i varje stund har vi, om vi vill, ett ansvar inför oss själva hur och vad vi investerar  vår uppmärksamhet i, för det kommer att växa. Vår uppmärksamhet är näring och det vi  ger näring växer.   Allt är energi, vibrerande på olika frekvenser och attraktionslagen visar hur “lika  attraherar lika”. Vi “drar” alltså till oss omständigeheter och situationer som speglar  frekvensen  på våra tankar och vårt varande. Om vi kan lära oss att förankra oss i den sannaste, rikaste  och klokaste platsen inom oss så kan vi tryggt låta livet få skapa sig själv därifrån. KURSINFORMATION  Datum och tid: inget bokat våren 2018.  Kursen körs också med olika längd och upplägg för privat grupp eller företag - hör av dig vid intresse Kostnad:  1250 kr inkl. material. Plats: Bengtsfors Yoga Hälsa och Inspiration. Anmälan: Via anmälningsformulär eller telefon, begränsat antal platser. Bindande anmälan  Yoga de Luxe - Utrymmet emellan Mitt i djupaste vintervilan, när mörkret snart ger efter för ljus och när julens olika göromål kanske kallar på uppmärksamhet, pausar vi och låter yogans magi leda oss till det vilsamma, fria, tillåtande utrymmet vi kan kalla "Inemellan" Den stora platsen mellan då och sen. Den klara öppna rymden mellan våra tankar, värderingar, tolkningar, inre krav och plikter. Vilan och möjligheterna i pauserna mellan andetagen. Vi stannar i steget, tillåter oss att vara framme i varje del av resan. Fokuserar mindre på slutdestination och mer på upplevelsen längs vägen. Dessa sköna fokus och många mer, har potential att föra oss till de djupaste vrårna av nuet, där både stilla frid och fröet till allt som kan skapas bor. Vi letar oss inåt genom olika yogastilar (kundalini, hatha och yi)n och alla magiska ingredienser som ingår i det - såsom rörelse, meditation, pranayama och mantra. Dagen passar båder nybörjare och mer vana yogisar. Även om schemat för dagen är ganska fulladdat finns det utrymme att andas, reflektera och samtala. KURSINFORMATION Datum: lördag 16 december Tid: kl 10.00- ca 16.00 Kostnad: 600 kr Plats: Bengtsfors Yoga, Hälsa & Inspiration Anmälan: Via kontaktsidan eller telefon Begränsat antal platser. Bindande anmälan Övrig info: Ta med egen lunch, vattenflaska, filt, varma sockor och det du kan behöva för att må gott.
ANMÄLAN