Noxfeld Acces AB © 2018        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
Företag De   föreläsningar   vi   erbjuder   går   också   att   beställa   i   utökad      version,   för   att   gå   mer   djupet.   Alltifrån   2   timmar   till      heldagar,   eller   flera   träffar   vid   olika   tillfällen   kan   ordnas.   Hör     av   dig   med   dina   önskemål   så   skräddarsyr   vi   upplägget   efter      dina/era   behov.   Ett   koncept med   många   möjligheter   och      infallsvinklar   att   närma   sig   begreppet   medveten   närvaro.     Exempel på olika vinklingar vi kan bygga upp föreläsningen  utifrån. Mindfulness eller Medveten närvaro på jobbet -   hur   kan   den   här   metoden   hjälpa   mig   att   få   en   mer   positiv   dag   och   dessutom   få   gjort   det     som skall göras? Mindfulness och relationer -     hur    kan    vi    förbättre    relationer    och    få    en    bättre    förmåga    att    lösa    eller    förebygga konflikter? Mindfulness eller Medveten närvaro i vardagen - hur kan denna metod hjälpa mig att ge guldkant åt min tillvaro i stort och smått? Mindfulness eller Medveten närvaro som en existentiell metod -    hur    kan    jag    komma    vidare    på    min    väg    mot    att    fördjupa    insikten    om    livets    och      människans innersta väsen? Mindfulness eller Medveten närvaro som terapi -   hur   kan   denna   metod   hjälpa   mig   att   övervinna   svårigheter,   stärka   självkänslan   och     distansera mig till inre konflikter? Alla    föreläsningar    bygger    på    teori    varvat    med    en    del    övningar    för    att    få    en    djupare      förståelse i metodens effekter. Varmt Välkomna att höra av er med förfrågan
Hur   kan   vi   bli   mer   vän   med   oss   själva   och   livet?   Mindfulness   kan   hjälpa   oss   med   det   och skänka   oss   en   ökad   känsla   av   frid,   mening   och   enkelhet   Alla   sådana   värden   finns   inom oss, så snart vi kliver ur våra tankar om tillvaron och oss själva. Mindfulness   kan   hjälpa   oss   att   bygga   den   inre   miljön   till   en   skön,   stödjande   plats   att   möta livets   alla   situationer   ifrån.   Omständigheterna   behöver   inte   alltid   bestämma   hur   vi   skall känna oss på insidan! Känslan    av    missnöje    och    dåligat    mående    härleds    i    första    hand    till    oss    själva,    inte omständigheterna.    Våra    tankar,    vårt    dömande    och    det    ständiga    värderandet    blir    ett hinder   för   välmående.   Genom   att   stanna   upp   -   helt   enkelt   vakna   upp   ur   denna   sfär   av tvångsmässigt   tänkande   och   tolkande,   som   vi   gör   i   mindfulness,   kan   vi   möta   livet   mer direkt   och   på   så   vis   känna   oss   mer   nöjda   och   fridfulla.   Det   ändrar   inget,   ändå   ändrar   det allt… Att   göra   motstånd   mot   det   som   är   faktum,   att   önska   att   allt   vore   annorlunda   eller   att   sura när   livet   inte   lever   upp   till   våra   förväntningar   gör   ingen   lyckligare.   Acceptans   däremot, frigör   frid,   men   även   kraft   och   intelligens   att   förändra   och   skapa   en   morgondag   som   är mer   i   enlighet   med   våra   drömmar      Mindfulness   är,   bland   mycket   annat,   en   väg   mot acceptans    på    djupet.    Acceptans    av    både    det    enkla    och    önskade    OCH    det    krångliga oönskade.    Livet    kommer    alltid    innehålla    både    behag    och    obehag    och    mindfulness handlar   mycket   om   att   kunna   umgås   med   det   också.   Då   kan   vi   i   djupet   känna   oss   tillfreds vare sig situationen bedömts som “bra”eller “dålig”. Kanske   är   det   så   att   vi   går   miste   om   en   hel   del   potentiellt   spännande   situationer   och inspirerande   möten   varje   dag,   för   att   vi   till   stor   del   lever   utifrån   förutfattade   meningar och omedvetna värderingar. Det   sker   helt   automatiskt,   då   vi   långa   stunder   under   dagen   inte   är   närvarande.   Vi   bor   i huvudet   och   funderar   över   det   som   varit,   hur   det   kunde   ha   blivit   bättre,   varför   vi   gjorde   si eller   så   och   vi   oroar   oss   och   planerar   inför   en   framtid   som   kanske   kommer.   Vi   ser   inte   det som   är.   Vi   ser   det   som   var,   eller   det   som   kanske   kommer   att   bli   -   det   som   sker   i   våra huvuden,   våra   tolkningar   av   förflutet   och   framtid.   Det   skapar   ofta   stress   och   onödiga   inre och   yttre   konflikter.   Med   uppmärksamheten   riktad   i   nuet   blir   vi   mer   tillgängliga   för   det som   sker.   Mark   Twain   sägs   ha   sagt   något   i   stil   med:   “Jag   har   upplevt   en   stor   del   tragedi   i mitt liv, och en del av det hände faktiskt”. Här   och   nu   är   den   plats   där   livet   sker.   Det   förflutna   är   minnesspår   och   framtiden   en uppdiktad bild. Mindfulness   vill   också   hjälpa   oss   att   öka   stunderna   av   närvaro,   och   på   så   vis   ge   utrymme för mer själsliga kvaliteter att förgylla vår dag. Metoderna   och   ursprungstanken   i   mindfulness   kommer   ursprungligen   från   vippasana och   kanske   även   den   zenbuddistiska   traditionen.   På   70-talet   började   det   spridas   (främst genom    Jon-Kabat-Zinn)    i    vidare    kretsar    och    under    80/90-talet    plockades    kärnan    i metoderna   upp   i   kognitiv   beteendeterapi   för   att   idag   vara   en   term   som   används   i   alla möjliga   sammanhang.   Allt   ifrån   meditation   och   filosofiska   forum,   till   kurser   som   syftar   till självkännedom, ledarskapsutveckling och ”rensa i röran”. Att   välja   att   medvetet   närvara   i   sitt   liv   borde   kanske   inte   vara   något   vi   behöver   träna   på, men   det   är   det   för   de   allra   flesta.   Majoriteten   människor   lever   under   stor   press,   både inifrån   och   utifrån   och   anser   sig   nästan   inte   hinna   vara   närvarande…   Det   är   dags   att tänka om, eller hur?
Mindfuless som terapeutisk metod Man   kan   använda   konceptetet   mindfulness   för   att   komma   vidare   i   psykologiska   och känslomässiga    processer.    Genom    att    rikta    den    medvetna    närvaron    inåt    kan    vi    låta omedvetna   mönster   och   undanträngda   känslor   komma   upp   till   ytan.   Sådant   som   hör   det förflutna   till   behöver   liksom   städas   ut   för   att   ge   plats   åt   nuet   och   vår   medvetna   närvaro. Våra   berättelser   om   oss   själva   och   livet   ger   vika   till   förmån   för   den   rena   upplevelsen   av det   som   är.   Inte   vår   tolkning   av   det.      Det   kan   vara   omvälvande   och   arbetsamt   vissa perioder.   Det   fina   i   sammanhanget   är,   att   själva   träningen   i   mindfulness,   hjälper   oss   att lotsa   oss   igenom   sådana   tyngre   perioder.   Vi   använder   träningen   genom   att   lära   oss betrakta   det   som   rör   sig   i   vårt   inre.   Vi   lär   oss      att   låta   det   finnas   utan   att   behöva   göra någonting.   Då   dämpas   tankar   och   känslor   i      styrka.   Det   blir   inte   lika   "verkligt".   När   vi hittat   den   ingången   har   vi   ett   fantastiskt   verktyg      att   använda   oss   av!   Vi   förstår   att   vi   inte är   tankarna,   känslorna   eller   reaktionerna.   Dom      finns,   men   vi   är   dom   inte.   Jag   är   den   som betraktar    dom,    hyser    dom    och    låter    dem    finnas.    Här    ges        dessutom    en    spännande öppning   för   att   utforska   vem   Jag   i   själva   verket   är.      När   vi   har   praktiserat   mindfulness, eller   medveten   närvaro   ett   tag   brukar   det   bli   tydligt   att      allt   går   i   vågor.   Vi   inser   att ingenting   varar   för   evigt.   Varken   toppar   eller   dalar.   Allt   är      övergående.         Träningen hjälper   oss   också   att   bli   mer   följsamma   för   livet.   Vi   lär   oss   lyssna   till   de   inre      rytmerna   och leva   mer   i   enlighet   med   dem.   Det   gör   att   vi   i   mer   och   mer   framträder   som      dem   vi   i   själva verket   är.   Det   ger   på   sikt   en   underbar   känsla   av   att   slippa   kämpa.   I   de      flesta   fall   är   vi   nog inte   medvetna   om   hur   mycket   onödig   energi   vi   spiller   bara   genom   att      omedvetet   kämpa emot.   Eller   när   vi   kämpar   för   något   som   ännu   inte   är   moget.   Vi      behöver   släppa   taget   och låta   den   inre   rytmen   sköta   takten.   En   form   av   djup   acceptans      eller   en   kapitulation   inför livet   och   det   som   är.   Det   krävs   ett   mått   av   mod   och   tillit   för   att      släppa   taget   och   ge   efter för   livets   rytmer.   Det   är   en   insikt   som   växer   fram   gradvis,      allteftersom   vi   praktiserar medveten   närvaro.   Det   är   alltså   inget   vi   får   fram   med      ansträngning.         Ju   mer   vi   tränar desto   lättare   blir   det   för   oss   att   erkänna,   acceptera   och   släppa   taget   om      de   mindre konstruktiva    egenskaperna    och    livsmönstren    hos    oss    själva.    Vi    blir    trygga    i        själva förfarandet,   och   vet   att   de   känslor   som   väcks   i   samband   med   en   sådan   process,      går över.   Till   slut   sker   de   till   stora   delar   utan   inre   dramatik.   Men   som   sagt,   det   kräver   en      hel del övning.
Privat Vad   kan   mindfulness   göra   för   dig?      Vi   träffas   och   samtalar   kring   dina   upplevelser   av   dig själv   och      din   livssituation.   Genom   exempel,   övningar   och   frågor   låter   vi      dina   nuvarande, mindre   konstruktiva,   koncept   och      uppfattningar   av   dig   själv   och   omgivningen   luckras upp   så   att      nya,   mer   hållbara   tankar   kan   ta   plats.   Du   ges   individuellt      anpassade   övningar att    arbeta    vidare    med    mellan    våra        gemensamma    sessioner    och    ett    material    om mindfulness   att      läsa.   Kan   kombineras   med   läkande   samtal,   andningsträning,   avslappning om   du   finner   värde   i   det.      Pris:   800   kr/tillfälle   inkl.   moms   för   privatperson   Det   finns   även möjlighet att boka tid över telefon, skype eller face-time .
Varmt välkommen hit!
Hur   kan   vi   bli   mer   vän   med   oss själva   och   livet?   Mindfulness   kan hjälpa   oss   med   det   och   skänka oss     en     ökad     känsla     av     frid, mening   och   enkelhet   Alla   sådana värden   finns   inom   oss,   så   snart vi     kliver     ur     våra     tankar     om tillvaron och oss själva. Mindfulness    kan    hjälpa    oss    att bygga    den    inre    miljön    till    en skön,    stödjande    plats    att    möta livets       alla       situationer       ifrån. Omständigheterna   behöver   inte alltid     bestämma     hur     vi     skall känna oss på insidan! Känslan   av   missnöje   och   dåligat mående   härleds   i   första   hand   till oss                   själva,                   inte omständigheterna.    Våra    tankar, vårt   dömande   och   det   ständiga värderandet    blir    ett    hinder    för välmående.    Genom    att    stanna upp   -   helt   enkelt   vakna   upp   ur denna     sfär     av     tvångsmässigt tänkande    och    tolkande,    som    vi gör    i    mindfulness,    kan    vi    möta livet    mer    direkt    och    på    så    vis känna      oss      mer      nöjda      och fridfulla.   Det   ändrar   inget,   ändå ändrar det allt… Att   göra   motstånd   mot   det   som är   faktum,   att   önska   att   allt   vore annorlunda    eller    att    sura    när livet     inte     lever     upp     till     våra förväntningar           gör           ingen lyckligare.     Acceptans     däremot, frigör    frid,    men    även    kraft    och intelligens      att      förändra      och skapa     en     morgondag     som     är mer       i       enlighet       med       våra drömmar      Mindfulness   är,   bland mycket      annat,      en      väg      mot acceptans   på   djupet.   Acceptans av   både   det   enkla   och   önskade OCH     det     krångliga     oönskade. Livet     kommer     alltid     innehålla både     behag     och     obehag     och mindfulness   handlar   mycket   om att   kunna   umgås   med   det   också. Då    kan    vi    i    djupet    känna    oss tillfreds      vare      sig      situationen bedömts som “bra”eller “dålig”. Kanske   är   det   så   att   vi   går   miste om      en      hel      del      potentiellt spännande        situationer        och inspirerande    möten    varje    dag, för   att   vi   till   stor   del   lever   utifrån förutfattade        meningar        och omedvetna värderingar. Det   sker   helt   automatiskt,   då   vi långa   stunder   under   dagen   inte är   närvarande.   Vi   bor   i   huvudet och   funderar   över   det   som   varit, hur    det    kunde    ha    blivit    bättre, varför   vi   gjorde   si   eller   så   och   vi oroar   oss   och   planerar   inför   en framtid   som   kanske   kommer.   Vi ser   inte   det   som   är.   Vi   ser   det som    var,    eller    det    som    kanske kommer   att   bli   -   det   som   sker   i våra   huvuden,   våra   tolkningar   av förflutet   och   framtid.   Det   skapar ofta   stress   och   onödiga   inre   och yttre              konflikter.              Med uppmärksamheten   riktad   i   nuet blir    vi    mer    tillgängliga    för    det som    sker.    Mark    Twain    sägs    ha sagt    något    i    stil    med:    “Jag    har upplevt   en   stor   del   tragedi   i   mitt liv,    och    en    del    av    det    hände faktiskt”. Här   och   nu   är   den   plats   där   livet sker.          Det          förflutna          är minnesspår     och     framtiden     en uppdiktad bild. Mindfulness   vill   också   hjälpa   oss att    öka    stunderna    av    närvaro, och    på    så    vis    ge    utrymme    för mer       själsliga       kvaliteter       att förgylla vår dag. Metoderna   och   ursprungstanken i            mindfulness            kommer ursprungligen      från      vippasana och          kanske          även          den zenbuddistiska     traditionen.     70-talet      började      det      spridas (främst   genom   Jon-Kabat-Zinn)   i vidare   kretsar   och   under   80/90- talet        plockades        kärnan        i metoderna       upp       i       kognitiv beteendeterapi   för   att   idag   vara en     term     som     används     i     alla möjliga    sammanhang.    Allt    ifrån meditation   och   filosofiska   forum, till       kurser       som       syftar       till s    j    ä    l    v    k    ä    n    n    e    d    o    m    ,      ledarskapsutveckling   och   ”rensa   i röran”. Att   välja   att   medvetet   närvara   i sitt    liv    borde    kanske    inte    vara något   vi   behöver   träna   på,   men det    är    det    för    de    allra    flesta. Majoriteten       människor       lever under    stor    press,    både    inifrån och   utifrån   och   anser   sig   nästan inte   hinna   vara   närvarande…   Det är dags att tänka om, eller hur?
Företag De   föreläsningar   vi   erbjuder   går också      att      beställa      i      utökad        version,   för   att   gå   mer   på   djupet. Alltifrån   2   timmar   till      heldagar, eller      flera      träffar      vid      olika tillfällen   kan   ordnas.   Hör      av   dig med         dina         önskemål         skräddarsyr    vi    upplägget    efter      dina/era   behov.   Ett   koncept   med många           möjligheter           och             infallsvinklar       att       närma       sig begreppet     medveten     närvaro.       Exempel    på    olika    vinklingar    vi kan     bygga     upp     föreläsningen       utifrån. Mindfulness     eller     Medveten närvaro på jobbet -     hur     kan     den     här     metoden hjälpa   mig   att   få   en   mer   positiv dag    och    dessutom    få    gjort    det      som skall göras? Mindfulness och relationer -    hur   kan   vi   förbättre   relationer och   få   en   bättre   förmåga   att   lösa eller förebygga konflikter? Mindfulness     eller     Medveten närvaro i vardagen -    hur    kan    denna    metod    hjälpa mig     att     ge     guldkant     åt     min tillvaro i stort och smått? Mindfulness     eller     Medveten närvaro     som     en     existentiell metod -   hur   kan   jag   komma   vidare   min      väg      mot      att      fördjupa insikten         om         livets         och           människans innersta väsen? Mindfulness     eller     Medveten närvaro som terapi -    hur    kan    denna    metod    hjälpa mig    att    övervinna    svårigheter, stärka            självkänslan            och              distansera mig till inre konflikter? Alla   föreläsningar   bygger   på   teori varvat   med   en   del   övningar   för att    få    en    djupare        förståelse    i metodens effekter. Varmt   Välkomna   att   höra   av   er med förfrågan
Mindfuless                 som terapeutisk metod Man    kan    använda    konceptetet mindfulness      för      att      komma vidare        i        psykologiska        och känslomässiga                processer. Genom    att    rikta    den    medvetna närvaron       inåt       kan       vi       låta omedvetna          mönster          och undanträngda     känslor     komma upp   till   ytan.   Sådant   som   hör   det förflutna      till      behöver      liksom städas   ut   för   att   ge   plats   åt   nuet och   vår   medvetna   närvaro.   Våra berättelser    om    oss    själva    och livet   ger   vika   till   förmån   för   den rena   upplevelsen   av   det   som   är. Inte   vår   tolkning   av   det.      Det   kan vara   omvälvande   och   arbetsamt vissa       perioder.       Det       fina       i sammanhanget     är,     att     själva träningen   i   mindfulness,   hjälper oss   att   lotsa   oss   igenom   sådana tyngre     perioder.     Vi     använder träningen    genom    att    lära    oss betrakta    det    som    rör    sig    i    vårt inre.   Vi   lär   oss      att   låta   det   finnas utan   att   behöva   göra   någonting. Då   dämpas   tankar   och   känslor   i     styrka.       Det       blir       inte       lika "verkligt".      När      vi      hittat      den ingången    har    vi    ett    fantastiskt verktyg      att   använda   oss   av!   Vi förstår    att    vi    inte    är    tankarna, känslorna      eller      reaktionerna. Dom      finns,   men   vi   är   dom   inte. Jag   är   den   som   betraktar   dom, hyser   dom   och   låter   dem   finnas. Här        ges                dessutom        en spännande      öppning      för      att utforska   vem   Jag   i   själva   verket är.          När     vi     har     praktiserat mindfulness,       eller       medveten närvaro    ett    tag    brukar    det    bli tydligt    att        allt    går    i    vågor.    Vi inser     att     ingenting     varar     för evigt.   Varken   toppar   eller   dalar. Allt   är      övergående.         Träningen hjälper    oss    också    att    bli    mer följsamma    för    livet.    Vi    lär    oss lyssna   till   de   inre      rytmerna   och leva    mer    i    enlighet    med    dem. Det    gör    att    vi    i    mer    och    mer framträder   som      dem   vi   i   själva verket    är.    Det    ger    på    sikt    en underbar    känsla    av    att    slippa kämpa.   I   de      flesta   fall   är   vi   nog inte    medvetna    om    hur    mycket onödig     energi     vi     spiller     bara genom    att        omedvetet    kämpa emot.    Eller    när    vi    kämpar    för något   som   ännu   inte   är   moget. Vi      behöver   släppa   taget   och   låta den   inre   rytmen   sköta   takten.   En form   av   djup   acceptans      eller   en kapitulation    inför    livet    och    det som    är.    Det    krävs    ett    mått    av mod    och    tillit    för    att        släppa taget     och     ge     efter     för     livets rytmer.    Det    är    en    insikt    som växer   fram   gradvis,      allteftersom vi   praktiserar   medveten   närvaro. Det    är    alltså    inget    vi    får    fram med      ansträngning.         Ju   mer   vi tränar   desto   lättare   blir   det   för oss    att    erkänna,    acceptera    och släppa     taget     om          de     mindre konstruktiva    egenskaperna    och livsmönstren    hos    oss    själva.    Vi blir   trygga   i      själva   förfarandet, och   vet   att   de   känslor   som   väcks i      samband      med      en      sådan process,      går   över.   Till   slut   sker de     till     stora     delar     utan     inre dramatik.     Men     som     sagt,     det kräver en  hel del övning.
Privat Vad    kan    mindfulness    göra    för dig?      Vi   träffas   och   samtalar   kring dina   upplevelser   av   dig   själv   och     din          livssituation.          Genom exempel,     övningar     och     frågor låter   vi      dina   nuvarande,   mindre konstruktiva,         koncept         och           uppfattningar    av    dig    själv    och omgivningen   luckras   upp   så   att     nya,   mer   hållbara   tankar   kan   ta plats.        Du        ges        individuellt          anpassade    övningar    att    arbeta vidare        med        mellan        våra          gemensamma   sessioner   och   ett material     om     mindfulness     att       läsa.       Kan       kombineras       med läkande                                  samtal, andningsträning,         avslappning om   du   finner   värde   i   det.      Pris: 800     kr/tillfälle     inkl.     moms     för privatperson      Det      finns      även möjlighet      att      boka      tid      över telefon, skype eller face-time .
Noxfeld Acces AB © 2018