Noxfeld Acces AB © 2018        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
För Företag Den    här    behandlingen    är    starkt    stressreducerande    och    hälsofrämjande.    Jag    kommer gärna   ut   till   ert   företag   och   ger   behandlingar   eller   ni   är   välkomna   att   sända   era   anställda till   mig.   behandlingen   kan   anpassas   i   längd   och   ges   i   kortare   variant   men   ändå   med   god effekt. Varmt Välkommen att höra av er med er förfrågan.
Eteriska oljor är liv på flaska!  Det   är   ingen   tillfällig   modefluga   -   även   om   intresset   verkar   väldigt   stort   just   nu.   Det   har funnits   kunskap   om   oljors   läkande   uppbyggande   egenskaper   i   många   gamla   kulturer      till exempel   hos   sumerer,   indier,   egyptier,   araber   som   alla   tydligen   lämnat   någon   form   av ”skrift” efter sig om doftande läkande oljor.  Kontinuerlig forskning pågår.  En   olja   kan   –   förutom   att   dofta   gudomligt   -   hjälpa   dig   att   stressa   av,   en   annan   piggar   upp, en   tredje   hjälper   till   att   läka   sår   och   ytterligare   andra   stärker   immunförsvaret,   stimulerar hormonsystemet,    hjälper    minnet,    botar    huvudvärk,    minskar    ångest,    bättrar    sömnen, reglerar    matsmältning,    skrämmer    myggor,    ökar    cirkulation,    rensar    ut    slaggprodukter o.s.v…      Oljor   utforskas   med   respekt   då   det   är   väldigt   koncentrerade   -   en   del   kan   vara välgörande i små doser men väldigt skadliga i stora. Användningsområdena   och   de   välgörande   effekterna   är   galet   många   då   det   finns   många hundratals   olika   oljor.   De   är   genom   olika   tekniker   utvunna   ur   blommor,   rötter,   bark,   blad, frön,   kärnor,   kåda   eller   frukter   så   att   essensen,   livskraften   är   intakt   (på   en   bra   olja   vill säga-   det   finns   mycket   skräp   på   marknaden)   Att   tillföra   denna   livskraft   när   vi   hamnat   i obalans,   vilket   i   sig   kan   förklaras   som   hämmad   eller   forcerad   livsenergi,   är   ofta   väldigt stärkande och läkande. Allt är trots allt energi, vibrerande på olika frekvenser. Man   kan   smörja   många   av   oljorna   direkt   på   huden,   ibland   utspätt   med   en   neutral   olja   de   kan   vara   starka   och   irritera   huden.   Man   kan   andas   in   genom   att   använda   diffusers   och doftlampor,   hälla   dem   i   badet,   ta   dem   invärtes.      Oljorna   tas   upp   i   blodet   och   påverkar kroppen   på   cellnivå   hur   man   än   tillför   dem.   De   påverkar   i   första   hand   kroppens   egna funktioner och stärker kroppens ursprungliga och naturliga förmåga att självläka. På    Bengtsfors    Yoga,    Hälsa    &    Inspiration    erbjuder    vi    en    varsam,    men    terapeutiskt djupgående    massage    med    olika    oljor    som    appliceras    längs    ryggraden.    Den    kallas Regndroppsmassage eller Raindrop technique. Vi   säljer   även   en   del   oljor   från   Young   Living,   som   är   ett   företag   med,   vad   jag   tror,   goda principer   kring   kvalitet,   miljö,   hållbarhet   och   mänskliga   värden.   Deras   oljor   är   rena   och verkningsfulla - omsorgsfullt framställda från frö till flaska.
Regndroppsmassage Regndroppsmassage   är   en   mjuk   &   varsam   behandling   som   ändå   är   mycket   effektiv   för flera    olika    problem    genom    de    djupt    terapeutiska    eteriska    oljor    som    appliceras    reflexpunkter   under   fotsulor   och   längs   ryggrad.   Under   behandlingen   används   9   kraftfulla oljor    som    stryks    ut    och    masseras    in    längs    ryggrad    med    olika    lätta    massagetekniker. Alltihop avslutas med en skön värmeinpackning. Behandlingen   stimulerar   nervimpulser   till   hjärnan   och   ger   ökad   nervbalansering,   stärker immunförsvaret    och    hjälper    dig    att    slappna    av    i    muskler    och    leder.    Den    balanserar energiflöden   i   kroppen,   ökar   cellernas   förmåga   att   ta   upp   syre   och   näring,   bekämpar virus och bakterier och minskar inflammationer. Behandlingen   är   också   välgörande   för   att   avhjälpa   stress,   oro   och   för   att   åstadkomma känslomässig   läkning.   Helt   enkelt   en   väldigt   djupgående   behandling   där   oljorna   sedan “arbetar” i 3-5 dagar i kroppen.
Privata konsultationer Behandlingen   tar   ca   1   timme   och   kostar   600   kr.   I   samband   med   första   besöket   samtalar vi    lite    kring    dig,    din    hälsa    och    din    livssituation    i    den    utsträckning    du    själv    vill. Behandlingen   passar   i   princip   alla   men   om   man   har   något   allvarligare   medicinskt   tillstånd rekommenderas att du tar kontakt med din läkare för rådfrågan innan behandling. .
Varmt välkommen hit!
Eteriska oljor är liv på flaska!  Det   är   ingen   tillfällig   modefluga   - även   om   intresset   verkar   väldigt stort    just    nu.    Det    har    funnits kunskap      om      oljors      läkande uppbyggande        egenskaper        i många      gamla      kulturer            till exempel     hos     sumerer,     indier, egyptier,       araber       som       alla tydligen    lämnat    någon    form    av ”skrift”    efter    sig    om    doftande läkande      oljor.            Kontinuerlig forskning pågår.  En   olja   kan   –   förutom   att   dofta gudomligt   -   hjälpa   dig   att   stressa av,    en    annan    piggar    upp,    en tredje   hjälper   till   att   läka   sår   och ytterligare           andra           stärker immunförsvaret,            stimulerar hormonsystemet,                 hjälper minnet,         botar         huvudvärk, minskar   ångest,   bättrar   sömnen, reglerar                     matsmältning, skrämmer           myggor,           ökar cirkulation,              rensar              ut slaggprodukter      o.s.v…            Oljor utforskas   med   respekt   då   det   är väldigt    koncentrerade    -    en    del kan   vara   välgörande   i   små   doser men väldigt skadliga i stora. Användningsområdena     och     de välgörande    effekterna    är    galet många     då     det     finns     många hundratals     olika     oljor.     De     är genom   olika   tekniker   utvunna   ur blommor,   rötter,   bark,   blad,   frön, kärnor,   kåda   eller   frukter   så   att essensen,     livskraften     är     intakt (på   en   bra   olja   vill   säga-   det   finns mycket   skräp   på   marknaden)   Att tillföra     denna     livskraft     när     vi hamnat   i   obalans,   vilket   i   sig   kan förklaras     som     hämmad     eller forcerad       livsenergi,       är       ofta väldigt    stärkande    och    läkande. Allt       är       trots       allt       energi, vibrerande på olika frekvenser. Man      kan      smörja      många      av oljorna    direkt    på    huden,    ibland utspätt    med    en    neutral    olja    de    kan    vara    starka    och    irritera huden.   Man   kan   andas   in   genom att       använda       diffusers       och doftlampor,   hälla   dem   i   badet,   ta dem   invärtes.      Oljorna   tas   upp   i blodet   och   påverkar   kroppen   cellnivå   hur   man   än   tillför   dem. De      påverkar      i      första      hand kroppens    egna    funktioner    och stärker     kroppens     ursprungliga och       naturliga       förmåga       att självläka. På     Bengtsfors     Yoga,     Hälsa     & Inspiration       erbjuder       vi       en varsam,         men         terapeutiskt djupgående   massage   med   olika oljor       som       appliceras       längs ryggraden.             Den             kallas Regndroppsmassage               eller Raindrop technique. Vi    säljer    även    en    del    oljor    från Young   Living,   som   är   ett   företag med,   vad   jag   tror,   goda   principer kring    kvalitet,    miljö,    hållbarhet och     mänskliga     värden.     Deras oljor   är   rena   och   verkningsfulla   - omsorgsfullt   framställda   från   frö till flaska.
För Företag Den   här   behandlingen   är   starkt stressreducerande                     och hälsofrämjande.      Jag      kommer gärna   ut   till   ert   företag   och   ger behandlingar        eller        ni        är välkomna   att   sända   era   anställda till       mig.       behandlingen       kan anpassas     i     längd     och     ges     i kortare    variant    men    ändå    med god effekt. Varmt   Välkommen   att   höra   av   er med er förfrågan.
Regndroppsmassage Regndroppsmassage   är   en   mjuk &   varsam   behandling   som   ändå är   mycket   effektiv   för   flera   olika problem       genom       de       djupt terapeutiska    eteriska    oljor    som appliceras        på        reflexpunkter under        fotsulor        och        längs ryggrad.      Under      behandlingen används    9    kraftfulla    oljor    som stryks   ut   och   masseras   in   längs ryggrad         med         olika         lätta massagetekniker.                Alltihop avslutas         med         en         skön värmeinpackning. Behandlingen                  stimulerar nervimpulser   till   hjärnan   och   ger ökad     nervbalansering,     stärker immunförsvaret   och   hjälper   dig att    slappna    av    i    muskler    och leder.             Den             balanserar energiflöden     i     kroppen,     ökar cellernas   förmåga   att   ta   upp   syre och   näring,   bekämpar   virus   och bakterier             och             minskar inflammationer. Behandlingen            är            också välgörande      för      att      avhjälpa stress,        oro        och        för        att åstadkomma             känslomässig läkning.    Helt    enkelt    en    väldigt djupgående       behandling       där oljorna     sedan     “arbetar”     i     3-5 dagar i kroppen.
Privata konsultationer Behandlingen   tar   ca   1   timme   och kostar    600    kr.    I    samband    med första    besöket    samtalar    vi    lite kring     dig,     din     hälsa     och     din livssituation    i    den    utsträckning du   själv   vill.   Behandlingen   passar i   princip   alla   men   om   man   har något       allvarligare       medicinskt tillstånd   rekommenderas   att   du tar    kontakt    med    din    läkare    för rådfrågan innan behandling. .
Noxfeld Acces AB © 2018