Noxfeld Acces AB © 2018        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
Inre Frid inspiratör - på djupet :) Jag får emellanåt frågan “Vad är det du jobbar med egentligen - vad är din titel liksom?” Jag   svarar   i   regel   ganska   undvikande   och   aningen   flummigt   på   den   frågan   eftersom   jag ännu   inte   hittat   en   titel   jag   känner   mig   helt   hemma   i.   Yogalärare   –   jo,   fast   ändå   något annat…   .   Mindfulnesslärare   –   ja   det   också,   men…   Samtalsterapeut   –   jo   visst   jag   har   en sådan   utbildning,   men   …   Ja   så   där   fortsätter   det   För   att   göra   det   enklare   för   mig   och   den det kan beröra ger jag mig härmed titeln INRE FRIDINSPIRATÖR – (PÅ DJUPET) För   att   inspirera   till   det,   använder   jag   ”verktyg   och   former”   som   yoga,   meditation,   samtal, mindfulness.   Allt   jag   gör   och   erbjuder   professionellt,   syftar   till   att   finna   en   mer   varaktig och genuin upplevelse av inre frid, och djup vänskap med sig själv och livet. That’s it! Pedagog Legitimerad högstadielärare och gymnasielärare genom Göteborgs universitet Erfarenhet av arbete med barn/ungdom med särskilda behov. I dag använder jag de pedagogiska färdigheterna som kursledare och utbildare inom området för självkännedom och personlig utveckling/avveckling.  Certifierad councellor (kurator/samtalsterapeut) AIPC - Australian Institute of Professional Counsellors www.aipc.org Med element från både KBT och psykodynamisk terapi. Avancerade fördjupningskurser: “Att arbeta terapeutiskt med minfulnessbaserade terapiformer som ACT, MBKT, DBT” “Att arbeta terapeutiskt med sorg och förlust” Diplomerad mindfulnesslärare Genom professor Andries Kroese via www.expomedica.se   Jag   inspireras   i   detta   av   icke-dualistiska   lärare   såsom   Adyashanti,   Eckhart   Tolle,   ACIM   och naturen Diplomerad yogalärare Grund   samt   avancerad   fortsättning   med   Anja   Bergh.   Hatha   -   Anusara   och   Embodied   Flow 400 timmar www.yogabuddhi.se Yinyoga grundutbildning med Ulrica Norberg. Yinyoga grund med Satu Tuomela. Kundaliniyoga grundutbildning genom Kundaliniyogaakademin. Kortare   kurser   och   workshops   med   olika   lärare   och   går   utbildningar   och   fördjupar   mig kontinuerligt. Andningsinstruktör “Medveten andning” av Anders Olsson  www.medvetenandning.se Både vetenskaplig och upplevelsebaserad utbildning kring andningens enorma betydelse för vår hälsa, psykiskt och fysiskt. Diplomerad coach Genom coachcentrum. www.coachcentrum.se Healing Ibland   känns   begreppet   healing   lite   slitet   och   det   är   emellanåt   svårt   att   veta   vad   som menas.   För   mig   handlar   det   om   att   aktivera   de   system   för   läkning   och   utveckling   som finns   i   allt   levande.   Jag   har   genom   åren   gått   flera   utbildningar   i   olika   healingsystem   och även    lärt    ut    traditionen    reiki    som    reikimaster.    De    mest    verksamma    och    heltäckande förhållningssätt   och   teknikerna   har   jag   funnit   inom   shamnismen.   Numer   arbetar   jag   inte separat   med   någon   teknik   utan   låter   de   erfarenheterna   berika   det   jag   är   och   gör   på   ett helt naturligt sätt.  Meditation Jag har praktiserat regelbunden meditation sedan början av 1990 och hållit många kurser som lär ut teknikerna. Det har för mig varit (och är fortfarande) en av de allra viktigaste lärokällorna för att nå inre frid och insikt. Projektledning psykisk hälsa Jag har verkat som projektledare för Hälsoforum - ett samarbete mellan kommun och Närhälsan som inriktat sig på att erbjuda verktyg vad gäller hantering av ångest, depression sömnstörningar och stress. Jag har även arbetat som projektledare för Hälsoskolan - egenvård och stresshantering för de som nyligen anlänt till Sverige från andra länder. Stresshantering och utbrändhet Jag har arbetat i olika projekt som handlat om rehabilitering av långtidssjukskrivna, både i grupp och individuellt, ofta utifrån ett mindfulness-perspektiv. Livet som lärare Jag har under hela mitt liv drivits av en intensiv önskan att lära känna mer av livets innersta mysterier. Jag har kommit i kontakt med olika livsåskådningar och filosofier. Gått kortare och längre kurser som syftat till självkännedom och ökad medvetenhet. Jag är tacksam mot alla de lärare jag kommit i kontakt med på vägen, men anser att livet självt är den största läraren av alla. Genom åren har jag, liksom de flesta upplevt både livets s.k. sol- och skuggsidor. När jag tittar tillbaka kan jag tydligt se att de största och tuffaste utmaningarna har varit dem som innehållit den starkaste inbjudan till ökad insikt och inre frid. .
Varmt välkommen hit!
Noxfeld Acces AB © 2018
Inre      Frid      inspiratör      -      djupet :) Jag    får    emellanåt    frågan    “Vad är       det       du       jobbar       med egentligen    -    vad    är    din    titel liksom?” Jag      svarar      i      regel      ganska undvikande         och         aningen flummigt       på       den       frågan eftersom    jag    ännu    inte    hittat en    titel    jag    känner    mig    helt hemma   i.   Yogalärare   –   jo,   fast ändå         något         annat…         . Mindfulnesslärare      –      ja      det också,    men…    Samtalsterapeut –    jo    visst    jag    har    en    sådan utbildning,    men    …    Ja    så    där fortsätter   det   För   att   göra   det enklare    för    mig    och    den    det kan   beröra   ger   jag   mig   härmed titeln    INRE    FRIDINSPIRATÖR    (PÅ DJUPET) För      att      inspirera      till      det, använder      jag      ”verktyg      och former”   som   yoga,   meditation, samtal,     mindfulness.     Allt     jag gör                och                erbjuder professionellt,     syftar     till     att finna     en     mer     varaktig     och genuin   upplevelse   av   inre   frid, och   djup   vänskap   med   sig   själv och livet. That’s it! Pedagog Legitimerad högstadielärare och gymnasielärare genom Göteborgs universitet Erfarenhet av arbete med barn/ungdom med särskilda behov. I dag använder jag de pedagogiska färdigheterna som kursledare och utbildare inom området för självkännedom och personlig utveckling/avveckling.  Certifierad                 councellor (kurator/samtalsterapeut) AIPC    -    Australian    Institute    of Professional               Counsellors www.aipc.org Med    element    från    både    KBT och psykodynamisk terapi. A     v     a     n     c     e     r     a     d     e       fördjupningskurser: “Att    arbeta    terapeutiskt    med m   i   n   f   u   l   n   e   s   s   b   a   s   e   r   a   d   e     terapiformer    som    ACT,    MBKT, DBT” “Att    arbeta    terapeutiskt    med sorg och förlust” D     i     p     l     o     m     e     r     a     d       mindfulnesslärare Genom        professor        Andries Kroese via www.expomedica.se   Jag    inspireras    i    detta    av    icke- dualistiska         lärare         såsom Adyashanti,   Eckhart   Tolle,   ACIM och naturen Diplomerad yogalärare Grund          samt          avancerad fortsättning    med    Anja    Bergh. Hatha   -   Anusara   och   Embodied Flow                400                timmar www.yogabuddhi.se Yinyoga    grundutbildning    med Ulrica Norberg. Yinyoga       grund       med       Satu Tuomela. Kundaliniyoga    grundutbildning g            e            n            o            m              Kundaliniyogaakademin. Kortare   kurser   och   workshops med      olika      lärare      och      går utbildningar   och   fördjupar   mig kontinuerligt. Andningsinstruktör “Medveten andning” av Anders Olsson  www.medvetenandning.se Både vetenskaplig och upplevelsebaserad utbildning kring andningens enorma betydelse för vår hälsa, psykiskt och fysiskt. Diplomerad coach Genom                  coachcentrum. www.coachcentrum.se Healing Ibland         känns         begreppet healing    lite    slitet    och    det    är emellanåt    svårt    att    veta    vad som    menas.    För    mig    handlar det   om   att   aktivera   de   system för   läkning   och   utveckling   som finns    i    allt    levande.    Jag    har genom        åren        gått        flera utbildningar              i              olika healingsystem   och   även   lärt   ut traditionen            reiki            som reikimaster.            De            mest verksamma     och     heltäckande förhållningssätt   och   teknikerna har          jag          funnit          inom shamnismen.     Numer     arbetar jag    inte    separat    med    någon teknik          utan          låter          de erfarenheterna    berika    det    jag är   och   gör   på   ett   helt   naturligt sätt.  Meditation Jag har praktiserat regelbunden meditation sedan början av 1990 och hållit många kurser som lär ut teknikerna. Det har för mig varit (och är fortfarande) en av de allra viktigaste lärokällorna för att nå inre frid och insikt. Projektledning psykisk hälsa Jag har verkat som projektledare för Hälsoforum - ett samarbete mellan kommun och Närhälsan som inriktat sig på att erbjuda verktyg vad gäller hantering av ångest, depression sömnstörningar och stress. Jag har även arbetat som projektledare för Hälsoskolan - egenvård och stresshantering för de som nyligen anlänt till Sverige från andra länder. Stresshantering och utbrändhet Jag har arbetat i olika projekt som handlat om rehabilitering av långtidssjukskrivna, både i grupp och individuellt, ofta utifrån ett mindfulness- perspektiv. Livet som lärare Jag har under hela mitt liv drivits av en intensiv önskan att lära känna mer av livets innersta mysterier. Jag har kommit i kontakt med olika livsåskådningar och filosofier. Gått kortare och längre kurser som syftat till självkännedom och ökad medvetenhet. Jag är tacksam mot alla de lärare jag kommit i kontakt med på vägen, men anser att livet självt är den största läraren av alla. Genom åren har jag, liksom de flesta upplevt både livets s.k. sol- och skuggsidor. När jag tittar tillbaka kan jag tydligt se att de största och tuffaste utmaningarna har varit dem som innehållit den starkaste inbjudan till ökad insikt och inre frid. .