Noxfeld Acces AB © 2018        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld
För Företag Upplägg efter era behov. Exempelvis: Föreläsningsserie Gruppträffar med samtal, övningar och diskussioner Enskilda samtal Kurser Varmt Välkommen att höra av er med er förfrågan.
Tankar Väldigt      många      människor      lever      under      stor      press      och      upplever      negativ      stress.      Det     beror   inte      bara      på      att      samhället      är      så      krävande,      utan      härleds      ofta      till      inre     motsägande      tankar,         höga   inre   krav   och   handlingar   som   går   emot   din   innersta   egentliga vilja - ditt hjärta. Tankarna      tänks      ibland   automatiskt,      och      kroppen      reagerar      -      tror      att      den      historia     som      berättas      är      sann.      Det      sägs      ju      att      en      människa      tänker      ungefär      60      000      tankar     per      dag      och      att      95      %      av      dem      är   ungefär      samma      tankar      vi      tänkte      igår.      Det   är antagligen      inte      en      absolut      sanning,      men      jag   tror      dessvärre      att      det      ligger      en      hel      del     i      det.      Det   gör      att      oss      till      en      ganska      ältande,      mentalt   fokuserad      ras.      Om      det      fanns     en      bandspelare      som      kunde      spela      in      alla      tankar      under      en   dag,      så      skulle      vi      troligtvis     häpna      när      man      lyssnade      igenom      sitt      eget      inre      brus.      Det      är      inte   alltid   de   mest konstruktiva och vackra tankar vi tänker om oss själva och livet… De   flesta   människor   tänker   alldeles   för   mycket!   Och   allt   för   ofta   läggs   tiden   på   att   oroa sig,   grubbla,   ångra,   jämföra,   klandra,   göra   motstånd,   katastroftänka   mm.   Det   går   att massa   energi   till   det   och   dessutom   kommer   vi   att   känna   det   vi   tänker!   Gulp!   Att   bli medveten   om   det   inre   tankebrusets   kopplingar   till   hur   vi   känner   oss   är   väldigt   givande. Att   sedan   genomskåda   tanken   som   ”bara   en   tanke   och   inte   en   sanning”   är   ännu   mer värdefullt.   Kan   vi   dessutom   acceptera   att   det   är   som   det   är   i   oss   just   nu   är   det   mycket som löser sig själv. De inre konflikterna mjuknar lite och vi får mer utrymme i oss själva. Vi   behöver   inte   kämpa   för   att   ständigt   ändra   våra   tankar   och   enbart   tänka   positivt   –   utan snarare   bli   vän   med   faktum   att   det   alltid   kommer   finnas   både   “positivt   och   negativt”   Magi inträffar   när   vi   accepterar   och   undan   för   undan   släpper   det   som   kändes   plågsamt   sitt grepp och vi kan börja möta livet utan tankefiltrets starka makt.
Avslappning När   man   varit   stressad   under   en   längre   tid   är   det   vanligt   att   man   går   omkring   med   mer eller   mindre   konstant   spänning   och   beredskap   i   kroppen,   liksom   i   tanken.   Hur   man   än försöker   så   tycks   det   inte   gå   att   komma   ner   i   ett   avslappnat   viloläge.   Funktionen   att slappna   av   är   tillfälligt   satt   ur   spel.      Därför   arbetar   vi   även   med   avslappningsövningar   för kropp    och    själ,    samt    andningsövningar.    Andningen    blir    påverkad    av    det    tillstånd    vi befinner   oss.   Andningen   är   i   tydlig   relation   med   nervsystemet   och   hormonsystemet. Genom   att   bryta   negativa   andningsmönster,   skapas   nya   signaler   till   kroppen   och   man kan   lättare   hitta   tillbaka   till   ett   liv   i   balans.   Om   vi   tittar   oss   omkring   i   naturen   eller   i   vårt eget   liv,   så   ser   vi   att   det   finns   ett   återkommande   mönster   av   aktivitet   -   vila,   om   livsrytmen är   frisk   och   sund.   Betrakta   exempelvis   årstiderna   som   växlar   och   växtligheten   som   lever   i samklang    med    de    förutsättningarna.    Vilar    på    vintern    och    grönskar    som    mest    under sommarhalvåret.   Vi   människor   sover   oftast   på   natten   och   arbetar   på   dagen.   Det   är   en form   av   vila,   men   det   finns   fler.   Att   byta   aktivitet   kan   vara   ett   sätt   att   vila.   Det   blir   en   vila från   den   aktivitet   vi      höll   på   med   tidigare.   Om   vi   tränar   vår   fysiska   kropp,   vet   man   att viloperioden   mellan      träningstillfällena,   också   är   en   viktig   del   i   träningen.      Att   lära   sig   att ta   tillvara   på   de   stunderna   som   erbjuds   varje   dag,   när   ingen   egentligen      ställer   några   krav på   oss,   är   ett   effektivt   och   skönt   sätt   för   att   följa   en   sund   rytm   av      aktivitet   -   vila.   Hur mycket   vi   än   har   att   göra,   så   finns   det   stunder,   ibland   några   sekunder,      ibland   flera minuter   eller   timmar,   när   ingen   egentligen   ställer   några   krav   på   oss.   Felet   vi      gör   är   att   vi inte   uppmärksammar   dem,   utan   rusar   vidare   med   fartvinden   i   ansiktet.      Vi   arbetar   alltså för   att   lära   oss   att   själva   skapa   stunder   av   vila   och   återhämtning,   men      också   för   att   finna de redan befintliga pauserna och lära oss att ta till vara dem.
Andning Andningen   spelar   roll   för   allt   i   våra   liv!   När   det   gäller   vår   hälsa,   stressnivåer   och   livsglädje spelar   det   en   avgörande   roll.   Det   är   av   många   olika   anledningar.(Läs   gärna   mer   under fliken    ”andning”)    Därför    arbetar    vi    med    det    när    vi    medvetandegör    och    löser    upp stressmönster. Efter   en   längre   tids   stress   ändrar   andetaget   karaktär   och   vi   andas   högre   upp   i   lungorna, där    vi    har    färre    lungblåsor    och    gasutbytet    är    mindre    effektivt.    Det    gör    också    att    vi överanvänder     fel     andningsmuskler     och     det     kan     leda     till     värk     i     axlar,     nacke, spänningshuvudvärk, ångest och annat vi oftast inte önskar oss på ett medvetet plan. Att   arbeta   med   andningsträning   för   att   få   tillbaka   en   djup   diafragmaandning   är   läkande och   avstressande   bara   det.   Vi   kan   dessutom   påverka   nervsystem   och   hormonsystem genom   olika   enkla   andningstekniker.   Egentligen   borde   det   vara   en   självklarhet   att   vid   den mesta ohälsan starta med andetaget. Privata konsultationer Vi   börjar   med   en   livsinventering   och   tittar   på   begrepp   som   tid,   arbete,   familj,   plikter,     återhämtning,   glädje,   socialt   liv,   inre   resurser,   drömmar   och   önskningar   o.s.v.   för   att   få     en   bild   av   livet   i   sin   helhet.   Därifrån   får   vi   en   uppfattning   av   var   det   haltar   och   kan   göra     en   lämplig   behandlingsplan   utifrån   det.      Behandlingsplanen   brukar   innehålla   inslag   av samtal,   avslappningsövningar,   andningsträning   mindfulnessträning      meditation,   mental träning.      Pris:   800   kr.   inkl.   moms   för   privatperson   Det   finns   även   möjlighet   att   boka   tid över telefon, skype eller facetime. .
 Andnin
Varmt välkommen hit!
Tankar Väldigt      många      människor      lever     under      stor      press      och      upplever     negativ      stress.      Det      beror   inte     bara      på      att      samhället      är      så     krävande,      utan      härleds      ofta      till     inre      motsägande      tankar,         höga inre   krav   och   handlingar   som   går emot   din   innersta   egentliga   vilja - ditt hjärta. Tankarna              tänks              ibland automatiskt,          och          kroppen       reagerar      -      tror      att      den      historia     som        berättas        är        sann.        Det      sägs        ju        att        en        människa      tänker      ungefär      60      000      tankar     per      dag      och      att      95      %      av      dem     är   ungefär      samma      tankar      vi     tänkte      igår.      Det   är   antagligen     inte      en      absolut      sanning,      men     jag   tror      dessvärre      att      det      ligger     en      hel      del      i      det.      Det   gör      att     oss        till        en        ganska        ältande,      mentalt   fokuserad      ras.      Om      det     fanns        en        bandspelare        som      kunde        spela        in        alla        tankar      under        en    dag,        så        skulle        vi      troligtvis          häpna          när          man       lyssnade      igenom      sitt      eget      inre     brus.      Det      är      inte   alltid   de   mest konstruktiva   och   vackra   tankar   vi tänker om oss själva och livet… De      flesta      människor      tänker alldeles   för   mycket!   Och   allt   för ofta   läggs   tiden   på   att   oroa   sig, grubbla,   ångra,   jämföra,   klandra, göra     motstånd,     katastroftänka mm.   Det   går   att   massa   energi   till det   och   dessutom   kommer   vi   att känna   det   vi   tänker!   Gulp!   Att   bli medveten         om         det         inre tankebrusets    kopplingar    till    hur vi   känner   oss   är   väldigt   givande. Att    sedan    genomskåda    tanken som   ”bara   en   tanke   och   inte   en sanning”   är   ännu   mer   värdefullt. Kan    vi    dessutom    acceptera    att det   är   som   det   är   i   oss   just   nu   är det    mycket    som    löser    sig    själv. De   inre   konflikterna   mjuknar   lite och    vi    får    mer    utrymme    i    oss själva. Vi    behöver    inte    kämpa    för    att ständigt    ändra    våra    tankar    och enbart     tänka     positivt     –     utan snarare   bli   vän   med   faktum   att det    alltid    kommer    finnas    både “positivt      och      negativt”      Magi inträffar    när    vi    accepterar    och undan    för    undan    släpper    det som   kändes   plågsamt   sitt   grepp och   vi   kan   börja   möta   livet   utan tankefiltrets starka makt.
För Företag Upplägg efter era behov. Exempelvis: Föreläsningsserie Gruppträffar med samtal, övningar och diskussioner Enskilda samtal Kurser Varmt Välkommen att höra av er med er förfrågan.
Avslappning När   man   varit   stressad   under   en längre   tid   är   det   vanligt   att   man går     omkring     med     mer     eller mindre    konstant    spänning    och beredskap    i    kroppen,    liksom    i tanken.   Hur   man   än   försöker   tycks   det   inte   gå   att   komma   ner   i ett            avslappnat            viloläge. Funktionen     att     slappna     av     är tillfälligt    satt    ur    spel.        Därför arbetar          vi          även          med avslappningsövningar    för    kropp och   själ,   samt   andningsövningar. Andningen   blir   påverkad   av   det tillstånd        vi        befinner        oss. Andningen    är    i    tydlig    relation med            nervsystemet            och hormonsystemet.      Genom      att bryta   negativa   andningsmönster, skapas   nya   signaler   till   kroppen och   man   kan   lättare   hitta   tillbaka till   ett   liv   i   balans.   Om   vi   tittar   oss omkring    i    naturen    eller    i    vårt eget   liv,   så   ser   vi   att   det   finns   ett återkommande        mönster        av aktivitet   -   vila,   om   livsrytmen   är frisk        och        sund.        Betrakta exempelvis        årstiderna        som växlar      och      växtligheten      som lever      i      samklang      med      de förutsättningarna.         Vilar         vintern   och   grönskar   som   mest under         sommarhalvåret.         Vi människor       sover       oftast       natten    och    arbetar    på    dagen. Det   är   en   form   av   vila,   men   det finns   fler.   Att   byta   aktivitet   kan vara   ett   sätt   att   vila.   Det   blir   en vila   från   den   aktivitet   vi      höll   med    tidigare.    Om    vi    tränar    vår fysiska      kropp,      vet      man      att viloperioden                          mellan                            träningstillfällena,     också     är     en viktig   del   i   träningen.      Att   lära   sig att    ta    tillvara    på    de    stunderna som   erbjuds   varje   dag,   när   ingen egentligen      ställer   några   krav   oss,   är   ett   effektivt   och   skönt   sätt för    att    följa    en    sund    rytm    av      aktivitet   -   vila.   Hur   mycket   vi   än har      att      göra,      så      finns      det stunder,   ibland   några   sekunder,     ibland       flera       minuter       eller timmar,     när     ingen     egentligen ställer   några   krav   på   oss.   Felet   vi     gör          är          att          vi          inte uppmärksammar       dem,       utan rusar    vidare    med    fartvinden    i ansiktet.      Vi   arbetar   alltså   för   att lära   oss   att   själva   skapa   stunder av    vila    och    återhämtning,    men      också    för    att    finna    de    redan befintliga   pauserna   och   lära   oss att ta till vara dem.
Andning Andningen    spelar    roll    för    allt    i våra   liv!   När   det   gäller   vår   hälsa, stressnivåer   och   livsglädje   spelar det   en   avgörande   roll.   Det   är   av många      olika      anledningar.(Läs gärna         mer         under         fliken ”andning”)   Därför   arbetar   vi   med det    när    vi    medvetandegör    och löser upp stressmönster. Efter   en   längre   tids   stress   ändrar andetaget   karaktär   och   vi   andas högre   upp   i   lungorna,   där   vi   har färre    lungblåsor    och    gasutbytet är     mindre     effektivt.     Det     gör också     att     vi     överanvänder     fel andningsmuskler     och     det     kan leda     till     värk     i     axlar,     nacke, spänningshuvudvärk,   ångest   och annat   vi   oftast   inte   önskar   oss   ett medvetet plan. Att   arbeta   med   andningsträning för      att      få      tillbaka      en      djup diafragmaandning      är      läkande och    avstressande    bara    det.    Vi kan            dessutom            påverka nervsystem    och    hormonsystem genom                olika                enkla andningstekniker.          Egentligen borde   det   vara   en   självklarhet   att vid    den    mesta    ohälsan    starta med andetaget. Privata konsultationer Vi   börjar   med   en   livsinventering och    tittar    på    begrepp    som    tid, arbete,             familj,             plikter,               återhämtning,    glädje,    socialt    liv, inre      resurser,      drömmar      och önskningar    o.s.v.    för    att    få        en bild   av   livet   i   sin   helhet.   Därifrån får   vi   en   uppfattning   av   var   det haltar   och   kan   göra      en   lämplig behandlingsplan       utifrån       det.         Behandlingsplanen              brukar innehålla       inslag       av       samtal, ö    a    n    d    n    i    n    g    s    t    r    ä    n    i    n    g      mindfulnessträning      meditation, mental   träning.      Pris:   800   kr.   inkl. moms   för   privatperson   Det   finns även   möjlighet   att   boka   tid   över telefon, skype eller facetime. .
Noxfeld Acces AB © 2018