Noxfeld Acces AB © 2018        Foto: Karin Dahl / Michel Noxfeld

Priser höstterminen 2019

Lunchyoga Som   en   skön   semester   från   den   yttre   världen   eller   som   en   omstart   av   datorn.   Helt   enkelt     lite   påfyllning   av   god   energi   för   resten   av   dagen!   Du   behöver   mjuka   lite   rymliga   kläder     men   passet   är   stillsamt   så   du   inte   ska   behöva   duscha   efter   utan   kan   slinka   direkt   tillbaks     till jobbet – fast som en ny människa. Tider Sorry! Ingen fast tid för lunchyoga ht 2019 Bjuder in till spontana klasser via facebook så följ oss där :)
För   somliga   blir   yoga   en   hel   livsstil   och   för   andra   är   det   en   träningsform.   Det   fina   med yogan   är   att   den   är   så   smidig,   stark   och   generös   att   den   tillåter   att   var   och   en   gör   vad man   vill   av   den      Varje   individ   tar   till   sig   yoga   och   utövar   utifrån   sina   förutsättningar   och behov.   Vill   man   bara   att   det   skall   vara   ett   sätt   att   träna   kroppen   så   får   det   vara   det.   Men jag lovar att det finns enormt mycket mer att hämta :) Yoga   handlar   inte   om   hur   viga   vi   är   och   vad   vi   kan   göra   med   våra   kroppar.   Det   är   sant   att vi   oftast   blir   mjukare,   starkare   och   friare   i   kroppen   av   att   utöva   yoga,   men   ett   kanske ännu   viktigare   fokus   är   vad   vi   kan   uppleva   i   oss   själva   när   vi   praktiserar   yoga.      Hur   vi bemöter   och   tar   emot   det   som   vaknar   i   oss   i   varje   form   på   yogamattan   och   hur   vi   kan låta   det   berika   varje   aspekt   av   våra   liv,   såsom   vår   självinsikt,   hälsa,   våra   relationer   och modet att leva livet fullt ut. I   en   väldigt   gammal   text   om   yogisk   filosofi   står   det:   “Yoga   is   the   practice   of   tolerating   the consequences   of   being   yourself”.   Hur   mycket   uttrycker   vi   och   rör   oss   i   livet   utifrån   vårt genuina,   autentiska   jag   och   hur   mycket   är   inlärt,   anpassat   eller   helt   enkelt   bortglömt?   För mig   handlar   yoga   mycket   om   att   släppa   eller   mjukna   spänningar   och   förhårdnader   - fysiskt,   mentalt,   känslomässigt   så   att   mer   av   det   naturliga,   enkla   och   ursprungliga   får   ta plats   -   där   också   en   naturlig   relation   till   djupare   eller   högre   dimensioner   av   tillvaron   finns om vi vill. Kanske vi finner oss ingå i ett sammanhang som är större än vi först anade. Endast   en   liten   del   av   vår   intelligens   återfinns   i   intellektet,   i   vår   förmåga   att   analysera,   dra slutsatser   och   tänka   logiskt.   Den   större   delen   bor   i   djupet   av   vävnaden   i   vår   kropp      och   i ännu   mer   subtila   nivåer   av   oss.   Med   yogan   kan   vi   släppa   fram   och   börja   lyssna   ännu   mer till   den   aspekten   av   vår   intelligens   och   livet   kan   ta   sig   nya   spännande      och   livsbejakande vägar. Kroppen   är   en   helt   mirakulös   skapelse,   förfinad   under   miljardtals   år   av   evolution.   Det   är många   avancerade   system   som   samverkar   i   en   mer   eller   mindre   integrerad   helhet.   För att    nämna    några    av    dem    har    vi    skelett,    muskler,    blodomlopp,    andning,    nervsystem, hormonsystem,    organ,    lymfa,    immunförsvar,    sinnen,    energimeridianer,    tankar    och känslor som skall dansa tillsammans. Högst förståeligt att vi kan uppleva obalanser… Yoga    vill    hjälpa    oss    att    öka    samarbetet    och    harmonin    mellan    alla    dessa    fantastiska system.   Varje   ställning   (asana)   man   intar   i   ett   fysiskt   yogapass   är   framtagen   med   syftet att   kommunicera   med   så   många   aspekter   som   möjligt   av   kropp   och   själ.      Ju   mer   kvalitet,   i form   av   djup   närvaro,   kvalitetsfull   andning   och   uppmärksamhet   vi   skänker   i   varje   asana, desto   mer   djupgående   effekter   får   vi   ut.   Yoga   är,   om   vi   vill   ett   sätt   att   uppleva   fler nyanser av oss själva och livet. Yoga   är   mångsidigt   och   under   ett   pass   tränar   vi   närvaro,   styrka,   smidighet,   uthållighet, koncentration, balans, andning, avslappning. Det   är   roligt   att   det   forskas   en   hel   del   på   yogans   goda   hälsoeffekter   idag   -   här   kan nämnas några resultat: Inre lugn Lättare att hantera stress eller mindre stressad Större tålamod och uthållighet Stärkt immunförsvar Bättre blodcirkulation och jämnare blodtryck Stimulerar kroppens rening av gifter och slaggprodukter Bättre sömn Ökad självkännedom och kroppskontroll Gladare och lättare att se saker positivt Ökad känsla av meningsfullhet
Mjuk Flow En   varierande   yogaklass   där   man   aldrig   riktigt   vet   vad   som   dyker   upp   –   precis   som   livet. Ett   flöde   av   rörelser,   andning,   närvaro,   i   varierat   tempo,   Vi   möter   både   lugna   och   mer intensiva   stunder.   Grunden   är   hathayoga   med   inslag   av   både   kundalini   och   yin.   Jag   är själv    inte    en    särskilt    akrobatisk    yogi,    så    utvecklingen    här    handlar    sällan    om    mer avancerade   positioner   utan   snarare   om   att   gräva   där   man   står   -finslipa   och   fördjupa   den “sensoriska   närvaron”   och   därmed   öka   medvetenhet   och   väcka   fler   nyanser   av   dig   till   liv! Det går därför fint att blanda både vana yogarävar och nybörjare i samma grupp. Tider
YinYoga En   mjuk,   stillsam   yogaform   där   utmaningen   och   skönheten   ligger   i   att   stanna   minst   3-5 minuter   i   olika   positioner,   vilket   ger   gott   om   tid   att   djupna   närvaron   och   kontakten   inåt och    låta    sinnet    bli    mer    fridfullt    och    nu-orienterat.        Att    hålla    samma    position    med avslappnad    muskulatur    ökar    smidighet    och    cirkulation    i    bindväven    och    friger    mer djupliggande     spänningar     och     blockeringar     i     alla     lager     av     oss,     fysiskt,     mentalt, känslomässigt och i energikroppen.
Inga Yogakurser just nu
Varmt välkommen hit!
För     somliga     blir     yoga     en     hel livsstil    och    för    andra    är    det    en träningsform.      Det      fina      med yogan    är    att    den    är    så    smidig, stark   och   generös   att   den   tillåter att   var   och   en   gör   vad   man   vill   av den      Varje   individ   tar   till   sig   yoga och         utövar         utifrån         sina förutsättningar    och    behov.    Vill man   bara   att   det   skall   vara   ett sätt   att   träna   kroppen   så   får   det vara   det.   Men   jag   lovar   att   det finns     enormt     mycket     mer     att hämta :) Yoga   handlar   inte   om   hur   viga   vi är   och   vad   vi   kan   göra   med   våra kroppar.   Det   är   sant   att   vi   oftast blir   mjukare,   starkare   och   friare   i kroppen   av   att   utöva   yoga,   men ett   kanske   ännu   viktigare   fokus är   vad   vi   kan   uppleva   i   oss   själva när   vi   praktiserar   yoga.      Hur   vi bemöter   och   tar   emot   det   som vaknar    i    oss    i    varje    form    yogamattan   och   hur   vi   kan   låta det   berika   varje   aspekt   av   våra liv,    såsom    vår    självinsikt,    hälsa, våra    relationer    och    modet    att leva livet fullt ut. I    en    väldigt    gammal    text    om yogisk   filosofi   står   det:   “Yoga   is the     practice     of     tolerating     the consequences   of   being   yourself”. Hur   mycket   uttrycker   vi   och   rör oss    i    livet    utifrån    vårt    genuina, autentiska   jag   och   hur   mycket   är inlärt,   anpassat   eller   helt   enkelt bortglömt?   För   mig   handlar   yoga mycket      om      att      släppa      eller mjukna           spänningar           och förhårdnader    -    fysiskt,    mentalt, känslomässigt   så   att   mer   av   det naturliga,   enkla   och   ursprungliga får     ta     plats     -     där     också     en naturlig   relation   till   djupare   eller högre    dimensioner    av    tillvaron finns   om   vi   vill.   Kanske   vi   finner oss   ingå   i   ett   sammanhang   som är större än vi först anade. Endast     en     liten     del     av     vår intelligens   återfinns   i   intellektet,   i vår    förmåga    att    analysera,    dra slutsatser   och   tänka   logiskt.   Den större     delen     bor     i     djupet     av vävnaden   i   vår   kropp      och   i   ännu mer   subtila   nivåer   av   oss.   Med yogan    kan    vi    släppa    fram    och börja    lyssna    ännu    mer    till    den aspekten    av    vår    intelligens    och livet    kan    ta    sig    nya    spännande      och livsbejakande vägar. Kroppen    är    en    helt    mirakulös skapelse,          förfinad          under miljardtals    år    av    evolution.    Det är     många     avancerade     system som    samverkar    i    en    mer    eller mindre   integrerad   helhet.   För   att nämna     några     av     dem     har     vi skelett,      muskler,      blodomlopp, andning,                        nervsystem, hormonsystem,      organ,      lymfa, immunförsvar,                     sinnen, energimeridianer,      tankar      och känslor        som        skall        dansa tillsammans.   Högst   förståeligt   att vi kan uppleva obalanser… Yoga     vill     hjälpa     oss     att     öka samarbetet         och         harmonin mellan     alla     dessa     fantastiska system.    Varje    ställning    (asana) man   intar   i   ett   fysiskt   yogapass är     framtagen     med     syftet     att kommunicera     med     så     många aspekter    som    möjligt    av    kropp och   själ.      Ju   mer   kvalitet,   i   form av     djup     närvaro,     kvalitetsfull andning   och   uppmärksamhet   vi skänker   i   varje   asana,   desto   mer djupgående    effekter    får    vi    ut. Yoga    är,    om    vi    vill    ett    sätt    att uppleva     fler     nyanser     av     oss själva och livet. Yoga   är   mångsidigt   och   under   ett pass    tränar    vi    närvaro,    styrka, smidighet,                      uthållighet, koncentration,    balans,    andning, avslappning. Det   är   roligt   att   det   forskas   en hel       del       på       yogans       goda hälsoeffekter     idag     -     här     kan nämnas några resultat: Inre lugn Lättare att hantera stress eller mindre stressad Större tålamod och uthållighet Stärkt immunförsvar Bättre blodcirkulation och jämnare blodtryck Stimulerar kroppens rening av gifter och slaggprodukter Bättre sömn Ökad självkännedom och kroppskontroll Gladare och lättare att se saker positivt Ökad känsla av meningsfullhet
Inga Yogakurser just nu
Lunchyoga Som   en   skön   semester   från   den yttre      världen      eller      som      en omstart    av    datorn.    Helt    enkelt      lite   påfyllning   av   god   energi   för resten    av    dagen!    Du    behöver mjuka    lite    rymliga    kläder        men passet   är   stillsamt   så   du   inte   ska behöva    duscha    efter    utan    kan slinka   direkt   tillbaks      till   jobbet   fast som en ny människa. Tider Sorry! Ingen fast tid för lunchyoga ht 2019 Bjuder in till spontana klasser via facebook så följ oss där :)
MjukYoga Mjukare   flöden   för   kroppar   som läker,     behöver     extra     omsorg, längtar    efter    långsamhet        eller helt         enkelt                  uppskattar möjligheten    att    få    lite    mer    tid och     utrymme     att     lyssna     och känna       sig       fram.       I              alla yogaklasser    anpassar    vi    såklart behoven   efter   unika   individuella behov   men   här   ges      det   där   lilla extra utrymmet. Ingen
Mjuk Flow En   varierande   yogaklass   där   man aldrig   riktigt   vet   vad   som   dyker upp   –   precis   som   livet.   Ett   flöde av    rörelser,    andning,    närvaro,    i varierat    tempo,    Vi    möter    både lugna   och   mer   intensiva   stunder. Grunden      är      hathayoga      med inslag   av   både   kundalini   och   yin. Jag     är     själv     inte     en     särskilt akrobatisk   yogi,   så   utvecklingen här     handlar     sällan     om     mer avancerade        positioner        utan snarare    om    att    gräva    där    man står    -finslipa    och    fördjupa    den “sensoriska         närvaron”         och därmed    öka    medvetenhet    och väcka   fler   nyanser   av   dig   till   liv! Det    går    därför    fint    att    blanda både       vana       yogarävar       och nybörjare i samma grupp. Tider
YinYoga En   mjuk,   stillsam   yogaform   där utmaningen        och        skönheten ligger     i     att     stanna     minst     3-5 minuter   i   olika   positioner,   vilket ger     gott     om     tid     att     djupna närvaron   och   kontakten   inåt   och låta    sinnet    bli    mer    fridfullt    och nu-orienterat.      Att   hålla   samma position          med          avslappnad muskulatur    ökar    smidighet    och cirkulation   i   bindväven   och   friger mer      djupliggande      spänningar och    blockeringar    i    alla    lager    av oss,              fysiskt,              mentalt, känslomässigt               och               i energikroppen.

Priser höstterminen

2019

Noxfeld Acces AB © 2018